آهنگ جدید عید عرشیان از مرتضی بهاری

آهنگ جدید عید عرشیان از مرتضی بهاری

منتشرشده در 04 تیر 1403

متن آهنگ عید عرشیان مرتضی بهاری 

حیدر امیره مابقی نوکر! 
خلقت نداره از علی بهتر…
اسمی که شرف داده به منبر
جنت که میری نوشته رو در!
حیدر حیدر حیدر دام عاشقا شد…
گیسوی کمندش کان قاب قوسین…
طالع بلندش یا زهرا نوشته روی بازوبندش
مثه علی نی حتی اگه خدا بگیره خلقت و از سر!
سرم گرفته به پای حیدر…
به خاک ایون طلای حیدر!

شد عاشق ربنای حیدر خدای حیدر…
محبوب خدا شاه و امیره حیدر حیدر حیدر!
معنای حقیقی غدیره حیدر حیدر حیدر…
دستش هیچ موقع به کم نمیره حیدر حیدر حیدر…
دست دشمناشو هم میگیره حیدر حیدر حیدر
دنیا باشه خاتم هست نجف نگینش!
مقصود خدا عه از عرش برینش‌…
مدحِ علیه توو قرآن مبینش…
پس دلو راهی کن سمت نجف بگو با قنبر!
حیدر حیدر حیدر
سرم گرفته به پای حیدر…
به خاک ایون طلای حیدر…
شد عاشق ربنای حیدر خدای حیدر!

نظرت چیه؟

ahangiato