دانلود آهنگ تف لی دنیا از محمد امین غلامیاری

دانلود آهنگ تف لی دنیا از محمد امین غلامیاری

منتشرشده در 17 اسفند 1402

 

متن آهنگ تف لی دنیا از محمد امین غلامیاری

تُف لَه ای، دُنیا گیان 

ای دُنیای، فانی 

تُف له ای دُنیا گیان، ای دُنیای فانی 

مِه دِی سیر بیمه، و زِندگانی و زندِگانی 

تُف له ای، دُنیا گیان 

هَر روز، یک رَنگه 

تف له ای دُنیا گیان، هَر روز یک رَنگه 

حَرفامیل خاصَه، دِلی چیو سَنگه 

مِه هَر وه مِنالی، بیمه گِرفتار 

جور میوه ی نَرَس، بِکَنن وَه دار 

وَه بان قَلبِم گیان، بِنویسن وَه غم 

بیچار جور مِه، نیه وَه عالَم

 

نظرت چیه؟

ahangiato