دانلود تصنیف مرغ سحر از همایون شجریان

دانلود تصنیف مرغ سحر از همایون شجریان

منتشرشده در 13 اردیبهشت 1403

 

متن تصنیف مرغ سحر از همایون شجریان

مرغ ســحر ناله سر کن 
داغ مرا تازه تر کن
زآه شرر بار، این قفس را
برشکن و زیر و زبر کن
بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ
نغمه آزادی نوع بشر سرا
وز نفسی عرصهء این خاک توده را، پرشرر کن
ظلم ظالم ، جور صیّاد
آشیانم داده بر باد
ای خدا، ای فلک، ای طبیعت
شامِ تاریک ما را سحر کن
نو بهار است
گل به بار است

♪♪♪

ابر چشمم، ژاله بار است
این قفس چون دلم
تنگ و تار است
شعله فکن در قفس ای آه آتشین
دست طبیعت گل عمرِ مرا مچین
جانب عاشق نگه ای تازه گل
از این ، بیشترکن ،بیشترکن ، بیشترکن
مرغ بی دل، شرح هجران ، مختصر، مختصر کن
مرغ بی دل، شرح هجران ، مخــتصـــر

نظرت چیه؟

ahangiato