دانلود ریمیکس زخم قلبم هنوز داغانه دیوانه رامین تجنگی

دانلود ریمیکس زخم قلبم هنوز داغانه دیوانه رامین تجنگی

منتشرشده در 21 اردیبهشت 1403

 

متن ریمیکس زخم قلبم هنوز داغانه دیوانه رامین تجنگی

زخم قلبم هنوز داغانه دیوانه… 
خون رگام روی در و دیوار جا مانده!
نده فاز بد مغزم داده رد…

زخم قلبم هنوز داغانه دیوانه…
خون رگام روی در و دیوار جا مانده!
نده فاز بد مغزم داده رد…

نظرت چیه؟

ahangiato