دانلود آهنگ مازندرانی بمردمه منه حلال هاکنین آ امان از جدایی از ابی عالی

دانلود آهنگ مازندرانی بمردمه منه حلال هاکنین آ امان از جدایی از ابی عالی

ابی عالی

0 فالور

منتشرشده در 09 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ بمردمه منه حلال هاکنین آ امان از جدایی از ابی عالی

بمردمه منه حلال هاکنین آ امان از جدایی ♭♩ 
کوهی کوتر ره می قصال هاکنین آ امان از جدایی ..
می اسپه کفن ره خار خار بدوجین آ امان از جدایی !!
منه ملکی انگاس کوه چال هاکنین امان از جدایی ♭♩
امان از جدایی ..
تا صبح برمه زاری !!
امان از جدایی

ترجمه ترانه مازندرانی به فارسی:
وقتی که مرحوم شدم منو حلال کنین، ای داد از جدایی ♭♩
کبوتر کوهی رو قصال من کنین، ای داد از جدایی ..
کفن سفید من رو خوب بدوزین، ای داد از جدایی !!
منو توی ییلاق انگاس دفن کنین، ای داد از جدایی ♭♩
امان از جدایی ..
امان از گریه و زاری تا صبح !!
امان از جدایی

نظرت چیه؟

ahangiato