دانلود آهنگ چش سفید والایار (زیبای چشم سفید مغرورم)

دانلود آهنگ چش سفید والایار (زیبای چشم سفید مغرورم)

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 04 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ چش سفید والایار (زیبای چشم سفید مغرورم)

بعدتو کنار نیومد دلم با هیشکی 

فکر نکردی با خودت اگه بری پس من چی 

عطرتو مهمتر از هوا برام بود ولی 

خیلی آسون ولم کردی و رفتی مرسی 

برام نفس شدی عوض شدی اونیکه میشناختم برام مرد 

تورو‌ نمیشه فهمید باهات نمیشه خندید بگو کی دلتو برد 

بگو کی دلتو برد که هر چی بینمون بود بهم خورد بهم خورد 

زیبای چش سفید مغرورم نفهمیدی بی تو‌ نمیتونم 

نکن باهم بدتا نرو نذار منو این خونه رو بدون عطرت 

چطور بگم بهت… 

برام نفس شدی عوض شدی اونیکه میشناختم برام مرد 

تورو‌ نمیشه فهمید باهات نمیشه خندید بگو کی دلتو برد 

بگو کی دلتو برد که هر چی بینمون بود بهم خورد بهم خورد 

زیبای چش سفید مغرورم نفهمیدی بی تو‌ نمیتونم 

نکن باهم بدتا نرو نذار منو این خونه رو بدون عطرت 

چطور بگم بهت…

نظرت چیه؟

ahangiato