دانلود آهنگ کرمانجی ارمان ارمان از محسن میرزازاده

دانلود آهنگ کرمانجی ارمان ارمان از محسن میرزازاده

موزیک ویدیوهای این خواننده

منتشرشده در 16 خرداد 1403

متن ترانه کرمانجی ارمان ارمان از محسن میرزازاده 

اوره آسمین ارمان ارمان دگورمژن دگورمژن کریه برخان خاده جان دبارژن !♫!♭● 
×!!× همدل هوال عزیز جان ته ناویژم چاو شور پرن ارمان ارمان سره ساوو
اورزه لنگه هوال جان ورین راوه بکن برا عزیز جان درد بلاوه !♫!♭●
×!!×ترکه مه کر الله خاده ارمان ارمان دلبره من، دلبره من
داغت دانی یاره جان جیگر من بو خراوو و مال خراو دلبره من !♫!♭●
×!!×خه ور نه وو الله خاده ارمان ارمان ژه یاره من
کمانداره بی مروت بر دل من خه ور نه وو عزیزه ژه یار من !♫!♭●
×!!×بالاخانه ارمان ارمان ارمان ارمان خشت و نیمه ارمان ارمان خشت و نیمه

فه که یاره هواله کانیا جیمه فه که یاره هواله کانیه جیمه للای لای !♫!♭●
×!!×سر هلینم ارمان ارمان ارمان ارمان ارمان ارمان له کویران
چه ره بوومه یاره جان خانه ویران له وی کارا مال خراو بومه حیران !♫!♭●
×!!×بالاخانه ارمان ارمان ارمان ارمان خشت و نیمه ارمان ارمان خشت و نیمه
فه که یاره هواله کانیا جیمه فه که یاره هواله کانیه جیمه للای لای!♫!♭●
×!!×ترکه مه کر الله خاده ارمان ارمان دلبره من دلبره من
داغت دانی یاره جان جیگر من بو خراوو و مال خراو دلبره من !♫!♭●
×!!×خه ور نه وو الله خاده ارمان ارمان ژه یاره من

نظرت چیه؟

ahangiato