دانلود آهنگ رقص و جولان بر سر میدان کنند علیرضا افتخاری و قاسم سلیمانی MP3

دانلود آهنگ رقص و جولان بر سر میدان کنند علیرضا افتخاری و قاسم سلیمانی MP3

منتشرشده در 02 خرداد 1403

 

متن آهنگ مرد میدان از علیرضا افتخاری 

تو مکن تهدیدم از کشتن که من… 
تشنه ی زارم به خون خویشتن…
تشنه ی زارم به خون خویشتن!
گر بریزد خون من آن دوست رو
پای کوبان جان برافشانم بر او!
پای کوبان جان برافشانم بر او…
رقص و جولان بر سر میدان کنند…
رقص اندر خون خود مردان کنند…
چون جهند از دست خود دستی زنند
چون رهند از نفس خود رقصی کنند!

میرسد آواز عشق از چپ و راست…
منطق الطیر سلیمانی کجاست…
منطق الطیر سلیمانی کجاست کجاست!
مطربانشان از درون دف میزنند!
بحرها در شورشان کف میزنند…
تو نبینی لیک بهر گوششان…
برگ ها بر شاخه ها هم کف زنان
رقص و جولان بر سر میدان کنند!
رقص اندر خون خود مردان کنند…
چون جهند از دست خود دستی زنند…
چون رهند از نفس خود رقصی کنند!

نظرت چیه؟

ahangiato