دانلود آهنگ شاطر علی ممد مرتضی احمدی اصلی

دانلود آهنگ شاطر علی ممد مرتضی احمدی اصلی

منتشرشده در 24 خرداد 1403

متن آهنگ شاطرعلی ممد از مرتضی احمدی 

صبح کی حالا کی شاطر علی ممد! 
بچم تو خونس شاطر علی ممد
درمونده شدم شاطر علی ممد…
دیگه ذله شدم شاطر علی ممد…
جون به سر شدم شاطر علی ممد!
بی شوهر شدم شاطر علی ممد
برنجم کته شد شاطر علی ممد…
بچم خفه شد شاطر علی ممد!
صبح کی حالا کی شاطر علی ممد
خونم تاریکه شاطر علی ممد
بچم کوچیکه شاطر علی ممد…
بونه میگیره شاطر علی ممد!
لب ورمیچینه شاطر علی ممد…
هی نق میزنه شاطر علی ممد!
زق زق میکنه شاطر علی ممد…
عرعر میکنه شاطر علی ممد…
هی ور میزنه شاطر علی ممد

صبح کی حالا کی شاطر علی ممد!
نوبت منه شاطر علی ممد…
منو یادت نره شاطر علی ممد…
بار نمک دارم شاطر علی ممد
هزار کلک دارم شاطر علی ممد!
خاشخاشی میخوام شاطر علی ممد
سفارشی میخوام شاطر علی ممد
صبح کی حالا کی شاطر علی ممد…
دیزیم رو باره شاطر علی ممد…
دلم شور میزنه شاطر علی ممد!
هوو سرم میاد شاطر علی ممد…
خدا هیچوقت نخواد شاطر علی ممد!
پاک خسته شدم شاطر علی ممد…
بخت بسته شدم شاطر علی ممد
الهی بمیری شاطر علی ممد…
الهی بمیری شاطر علی ممد!
جون به سر بشی شاطر علی ممد…
صبح کی حالا کی شاطر علی ممد!

نظرت چیه؟

ahangiato