دانلود آهنگ مازندرانی ضربان قلب از ابی عالی

دانلود آهنگ مازندرانی ضربان قلب از ابی عالی

ابی عالی

0 فالور

منتشرشده در 10 تیر 1403

متن آهنگ ضربان قلب از ابی عالی 

ضربان قلب ته رو ضرب دل نشینه 
قلب ته قشنگ ترین مکان رو زمینه ♭♩
اسم ته خال بویه بخرده روی سینه ..
اسم ته قشنگ ترین اسم روی زمینه !!
اسم ته قشنگ ترین اسم روی زمینه
ندومه کی چتی بیه تو بوی کل می دنیا
تره راحت ول نکمه تو هسی کیجا می دلخواه
تو هسی کیجا می دلخواه
تره ویمه می ور خاری کیجا نوونی تکراری ♭♩
مسه بمون تو همیشه نارمه من با دنیا کاری نارمه من با دنیا کاری ..
روشن صورتی مانتو چنی خاره می حال با تو !!
کیجا مه دل ورنه و قهوه ای چش تی ابرو
دارنی چال روی گونه با خندت وومه دیوونه
چیسه تو دلبری کنی چش دا ابرو کمونه
چش دا ابرو کمونه
خیلی ساله عشق ته دره مه قلب گوشه ♭♩
آرزو کمه یه روزی مال من بووشه ..
خیلی ساله غیر ته همدم و یار نداشتمه !!
خدا دنه بی تو آروم و قرار نداشتمه
خدا دنه بی تو آروم و قرار نداشتمه
ضربان قلب ته رو ضرب دلنشین
قلب ته قشنگترین مکان رو زمینه
اسم ته خال بویه بخرده روی سینه ♭♩
اسم ته قشنگترین اسم روی زمینه ..
اسم ته قشنگترین اسم روی زمینه !!
– زیر آسمون این شهر دلبری دارمه جان
انه بوتمه همه دونه بچه یه مازندران
زیر آسمون این شهر اتا نفر مه عزیز
دشمن دووشه بوینه این کیجا مه همه چیز
دشمن دووشه بوینه این کیجا مه همه چیز
– عشق چند ساله من می دل فقط بند توئه
انگار دل من ذنجیر توئه
تره حلقه بزنم و شنه نشون هاکنم
من شه پر و مار عروس هاکنم
تو بوی قشنگتر از پریا پریا ♭♩
مره وینی کنی دلبریا دلبریا ..
شوخی شوخی دارنه جدی وونه !!
می تک گل باغ گل بویا بویا
تو بوی قشنگ تر از پریا پریا
مره وینی کنی دلبریا دلبریا
شوخی شوخی دارنه جدی وونه
می تک گل باغ گل بویا بویا

نظرت چیه؟

ahangiato