دانلود آهنگ چاوان از حسین صفامنش

دانلود آهنگ چاوان از حسین صفامنش

منتشرشده در 19 اسفند 1402

 

متن آهنگ چاوان از حسین صفامنش

سیوره سیوره سیوره وی وی سیوره 
سیوره دیوت جمیله سیوره کر جمیله

دم له دم قسیه چرخی ایوشن سیوره له و دیوره
شادی بشه گشتیه خم له ی شوه خلپیوره ای روژه یادگاره تا همیشه له هیوره

دی دی دی عروس چنی رنگینه زاوا چیو خیون رنگینه
دیوتیل وینه گوهرن کریل کوردی له ورن سیوره کورده واری له گشتیان دیاریه

عاشق منم حیران منم و نذر تو قروان منم
گریان و ویلان هر منم دلدار چاوان هر منم

نظرت چیه؟

ahangiato