دانلود آهنگ با خیالت بی خیالم تونه دارم سی روز تنگ احمد بیرانوند

دانلود آهنگ با خیالت بی خیالم تونه دارم سی روز تنگ احمد بیرانوند

منتشرشده در 01 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ با خیالت بی خیالم تونه دارم سی روز تنگ احمد بیرانوند 

با خیالت بی خیالم تونه دارم سی روز تنگ… 
چی براری های وه پشتم؛ وا قطارو تفنگ و شنگ!
هونمونم هونمونم؛ جانشین کل دودمونم!
اگر یه روز د مه دیر بای؛ نمیتونم نمیتونم…
دست بنی مین دسم؛ عهدی بون وا مه ایمشو!
درد پیری ها د رمو؛ جونیمو میره و دو…
هونمونم هونمونم؛ جانشین کل دودمونم!
اگر یه روز د مه دیر بای؛ نمیتونم نمیتونم…
بیا وا یک و سر بوریم؛ ای عشقه تا روز پیری…
مری چی گم کردمه؛ وقتی یه روز د مه دیری

نظرت چیه؟

ahangiato