دانلود آهنگ با مرام از وحید مرادی

دانلود آهنگ با مرام از وحید مرادی

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 06 خرداد 1403

متن آهنگ با مرام از وحید مرادی

بامرامی هسی نامی

هرجا شومی رفق پا به پامی

خیلی مردی مه همدردی در حق من نکردی نامردی

خیلی مردی مه همدردی

در حق من نکردی نامردی

 

تو سطح یک دنیایی سالاری عشق مایی

داینی هزارتا فدایی اره رفق چش مایی

اره رفق چش مایی

تو سطح یک دنیایی سالاری عشق مایی

داینی هزارتا فدایی اره رفق چش مایی

اره رفق چش مایی

 

ته سرنازمه ته سربازمه

تره دارمه من هیچ جا نبازمه

بی نظیری مثل شیری

ته عصای دست بومه تا پیری

بی نظیری مثل شیری

ته عصای دست بومه تاپیری

 

تو سطح یک دنیایی سالاری عشق مایی

داینی هزارتا فدایی اره رفق چش مایی

اره رفق چش مایی

تو سطح یک دنیایی سالاری عشق مایی

داینی هزارتا فدایی اره رفق چش مایی

اره رفق چش مایی

 

ته خطی پر جراتی

ته دا بمیرم تو بی قیمتی

ته نترسی ته مرد هسی

دوتایی امشو کمی مست مسی

ته نترسی ته مرد هسی

دوتایی امشو کمی مست مسی

 

تو سطح یک دنیایی سالاری عشق مایی

داینی هزارتا فدایی اره رفق چش مایی

اره رفق چش مایی

 

تو سطح یک دنیایی سالاری عشق مایی

داینی هزارتا فدایی اره رفق چش مایی

اره رفق چش مایی

نظرت چیه؟

ahangiato