من عاشق چشمت شدم - علیرضا قربانی

من عاشق چشمت شدم - علیرضا قربانی

منتشرشده در 04 خرداد 1403

 متن آهنگ من عاشق چشمت شدم علیرضا قربانی 

وقتی گریبانِ عدم؛ با دستِ خلقت می درید… 
وقتی ابد؛ چشمِ تو را، پیش از ازل می آفرید…
وقتی زمین؛ نازِ تو را در آسمانها می کشید
وقتی عطش؛ طعمِ تو را با اشک هایم می چشید
من؛ عاشقِ چشمت شدم…

شعر : افشین یداللهی
نه عقل بود وُ نه دلی!
چیزی نمی دانم؛ از این دیوانگی وُ عاقلی
یک آن شد؛ این عاشق شدن… دنیا؛ همان یک لحظه بود
آن دم که چشمانش مرا؛ از عمقِ چشمانم، ربود

وقتی که من عاشق شدم؛ شیطان، به نامم سجده کرد!
آدم؛ زمینی تر شد وُ عالم، به آدم سجده کرد…
من بودم وُ چشمانِ تو… نه آتشی وُ نه گلی…
چیزی نمی دانم؛ از این دیوانگی وُ عاقلی

ملودی : فردین خلعتبری
من؛ عاشقِ چشمت شدم… شايد کمی هم، بيشتر!
چيزی در آن سویِ يقين… شايد کمی هم کيش تر
آغاز وُ ختمِ ماجرا؛ لمسِ تماشایِ تو بود
دیگر فقط تصويرِ من؛ در مردمک های تو بود
من؛ عاشقِ چشمت شدم…

نظرت چیه؟

ahangiato