دانلود آهنگ قطب جنوب از علی اصحابی

دانلود آهنگ قطب جنوب از علی اصحابی

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 14 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ قطب جنوب از علی اصحابی

سرما زده ام همیشه و سوخته ام 

یک تِکه یخ همیشه افروخته ام

توصیفِ غریبیست ولی باید گفت

در قطب جنوب زندگی سوخته ام

در حنجره ام بغض فراوان دارم

پنهان زِ همه دو چَشم گریان دارم

تن پوش بهاری و نقابیست که من

در پشتِ سرش فقط زمستان دارم

از هر چه رفاقت است من بی زارم

بی زار زِ چهره های مردم دارم

بیچاره کسی که ناکسانند کَسَش

خوشبخت منم من که خدا شد یارم

دیگر به دلم تلاطم سابق نیست

مانندِ گذشته قلبِ من عاشق نیست

عاشق زِ چه روشنم چو دیگر حتی

با خویشتنِ خویش هیچ کسی صادق نیست

نظرت چیه؟

ahangiato