اهنگ گیسوی خوش رنگ حنایی داری

اهنگ گیسوی خوش رنگ حنایی داری

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 21 اردیبهشت 1403
دور کمر شال طلایی داری…
یه سینه ریز کهربایی داری…
بالای اون چشمون گرد و ماهت!
ابروی پرپشت خدایی داری…

گیسوی خوشرنگ حنایی داری!
بدجوری قصد خودنمایی داری…
اما خبر آوردن باد بارون!

نظرت چیه؟

ahangiato