دانلود آهنگ چیو هیلمد از حسین صفامنش

دانلود آهنگ چیو هیلمد از حسین صفامنش

منتشرشده در 19 اسفند 1402

 

متن آهنگ چیو هیلمد از حسین صفامنش

تمام ازرتیلگم خاوه خوشه خاویلگم 
دردت و ناو چویلگم چیو هیلمد ویره بچی

تو هور آسمان کاوی تاج سری نیور چاوی
عروسگی مانگه شوی چیو هیلمد ویره بچی

واران ناز ناو وهار تک داره گی ناو سوزه زار
بالا بلین وینه ی چنار چیو هیلمد ویره بچی

شکوفگه ی قی داره گان نازارگی ناو مالمان
چاو مسگه ی شیرین زوان چیو هیلمد ویره بچی

پروانگی هفتاو دو رنگ قشنگتر له هرچی قشنگ
شیرین و نازو شوخ شنگ چیو هیلمد ویره بچی

برزی برز بان پراو تاف زلال ناو سراو
خوش مسیگه جام شراو چیو هیلمد ویره بچی

هه چیو هیلمد ویره بچی تو نیور سوز مالمی
تو روژ و مانگ و سالمی هنار پرتغالمی

حوال گر حوالمی تو چیوز دار بایمی
تو هورید تو کی آیمی تنیا ترین سرمایمی

وی خور داخ سایمی سوسن و یاس و نسترن
خشکه خوشه دیشت وطن دیور بون للید چویله گن

بخن دردت ولیم بخن تو هرچی خوزیولمی
خاو و خوشه خاویلمی بیناییگه ی چاویلمی

چیو هیلمد ویره بچی چیو هیلمد ویره بچی

نظرت چیه؟

ahangiato