دانلود آهنگ هومن نجفی به نام قاتل (مردن و بهتره و حال مه زندان خوشتره و مال مه)

دانلود آهنگ هومن نجفی به نام قاتل (مردن و بهتره و حال مه زندان خوشتره و مال مه)

منتشرشده در 09 تیر 1403

متن ترانه قاتل از هومن نجفی

مه و تو عشق تواسم دایدن عذاوم 

ایوشم خوبم ولی گنجور خراوم

ای ساز بی میلیه ارام ژنیدن

روژی صد دفه ولیم گیان سنیدن

و حال خوم بیمسه فراری

قاتل دلم ارای کی دلداری

یه روز خوبیدو یه روز ولیم بیزاری

آخه چه توای دی و سرم باری

مردن و بهتره و حال مه

زندان خوشتره و مال مه

زخم کاری درد ای عشقه

لعنت و بخت و اقبال مه

چه خاوی ارای دل مه دیده

ارا هاتیدو ارای چه چیده

تنیا دلخوشی دل و احساسم آخه ارا رسوامان کردیده

نظرت چیه؟

ahangiato