آهنگ ترکی اجه مومای به نام کاتران

آهنگ ترکی اجه مومای به نام کاتران

منتشرشده در 09 خرداد 1403

متن آهنگ ترکی اجه مومای به نام کاتران

زمان من بدون تو نمیگذره 

Ürperdi ürkek kalbim
قلب ترسوی من لرزید

Resimlere tek tek baktım
عکسها رو یکی یکی نگاه کردم

Bir görüş çok mu rabbim?
خدایا یه نظر دیدن خیلی زیاده؟

Dönmez ki sensiz dünyam
دنیای من بدون تو نمیچرخه

onsuz da yoktur seyri
هیچ سفری بدون اون وجود نداره

Mahşerde bitmez sevdam
عشق من هرگز به آخرالزمان ختم نمیشه

Versem de canımı yüreğimi
حتی اگه جان و قلبم رو بدم

İstersen olsun bitsin
اگه میخوای بذار تموم بشه

Eller de baksın gülsün
بذارید مردم ببینن و لبخند بزنن

Beynimden aksın gitsin
بذار از مغزم بیرون بره

Gizlice öldürsün
بذار مخفیانه بُکُشه

Olmazlara bile inandım
من حتی غیرممکن ها رو هم باور کردم

Teklikte dondum kaldım
در تنهایی یخ زدم و موندم

Bademe katran süzdüm
بادومو قطره قطره صاف کردم

Her gece içtim yandım
هر شب نوشیدم و سوختم

Baştan nasıl söylendi?
از اول چطور گفته شد؟

Ben saf ve gerçek sandım
فکر می کردم خالص و واقعیِ

Arkamdan hep seslendi
همیشه از پشت سرم صدا میزد

Sessizce baktım kaldım
بی صدا خیره شدم و موندم

Sakinca yol aldim
آرام راه رفتم

نظرت چیه؟

ahangiato