دانلود آهنگ درد و نفرین بر سفر باد آرتوش

دانلود آهنگ درد و نفرین بر سفر باد آرتوش

منتشرشده در 26 خرداد 1403
درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود…
ای شکسته خاطر من روزگارت شادمان باد
ای درخت پر گل من نو بهارت ارغوان باد!

درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود
ای شکسته خاطر من روزگارت شادمان باد
ای درخت پر گل من نو بهارت ارغوان باد

نظرت چیه؟

ahangiato