دانلود آهنگ مسعود فندرسکی رفتی

دانلود آهنگ مسعود فندرسکی رفتی

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 07 خرداد 1403
از وقتی رفتی مردم

از بس غصتو من خوردم

دیوونم شدم افسردم

از این جدایی

نه نمی خوام که تو برگردی

ببین با من تو چیکار کردی

بی من چجوری تو سر کردی

الان کجایی؟

 

گفتم از عشق تا من، دیدم که ترسیدی

 

دیدم پری از شک، درگیر تردیدی

 

لرزید یهو قلبم، روحم شکست در هم

 

قرار بود باشی، عمری واسم مرهم

 

از وقتی رفتی مردم

 

از بس غصتو من خوردم

 

دیوونم شدم افسردم

 

از این جدایی

 

نه نمی خوام که تو برگردی

 

ببین با من تو چیکار کردی

 

بی من چجوری تو سر کردی

 

الان کجایی؟

 

سخت بود واسم درکش، دوسم نداشتی تو

 

تو بدترین حالم، تنهام گذاشتی تو

 

از اعتماد دیگه، چیزی نموند واسم

 

پناه آوردم بهت، کردی چیکار با من

 

از وقتی رفتی مردم

 

از بس غصتو من خوردم

 

دیوونم شدم افسردم

 

از این جدایی

نه نمی خوام که تو برگردی

ببی ن با من تو چیکار کردی

 

بی من چجوری تو سر کردی

 

الان کجایی؟

از وقتی رفتی مردم

از بس غصتو من خوردم

دیوونم شدم افسردم

از این جدایی

نه نمی خوام که تو برگردی

ببین با من تو چیکار کردی

بی من چجوری تو سر کردی

الان کجایی؟

گفتم از عشق تا من، دیدم که ترسیدی

دیدم پری از شک، درگیر تردیدی

لرزید یهو قلبم، روحم شکست در هم

قرار بود باشی، عمری واسم مرهم

از وقتی رفتی مردم

از بس غصتو من خوردم

دیوونم شدم افسردم

از این جدایی

نه نمی خوام که تو برگردی

ببین با من تو چیکار کردی

بی من چجوری تو سر کردی

الان کجایی؟

سخت بود واسم درکش، دوسم نداشتی تو

تو بدترین حالم، تنهام گذاشتی تو

از اعتماد دیگه، چیزی نموند واسم

پناه آوردم بهت، کردی چیکار با من

از وقتی رفتی مردم

از بس غصتو من خوردم

دیوونم شدم افسردم

از این جدایی

نه نمی خوام که تو برگردی

ببین با من تو چیکار کردی

بی من چجوری تو سر کردی

الان کجایی؟

نظرت چیه؟

ahangiato