دانلود آهنگ تو می بال و پر تاج سر یار می سروری از ابی عالی

دانلود آهنگ تو می بال و پر تاج سر یار می سروری از ابی عالی

ابی عالی

0 فالور

منتشرشده در 10 تیر 1403

متن آهنگ

تو می بال و پر تاج سر یار می سروری ♭♩ 
تو می شاه دتر می نظر کرده دلبری ..
تو گنگستر املی کودتاگری رقیب نارنی تویی که همه ره سری !!
دل و جان منی ضربان منی چشم بد دور که تو جان و جهان منی
تو تمام منی روح و روان منی رگ و ریشه یه منی شریان منی ضربان منی

ترجمه ترانه مازندرانی به فارسی:
تو بال و پر منی تاج سر منی یار رئیس منی ♭♩
تو دختر شاه انتخاب منی دلبر ..
تو خلافکاری آملی شورشی هستی رقیب نداری تو از همه برتری !!
دل منی جان منی ضربان قلبمی چشم بد ازت دور باشه تو جان و جهان منی
تو همه چیز منی روح و روان منی رگ و ریشه منی شاهرگ منی ضربان منی

نظرت چیه؟

ahangiato