• هنرمندان این قطعه
  • Singer: Laura Bretan
    Written by: Billy Aerts, Scott Lynch and Kimber Terry
    Music producer: Billy Aerts

After the rain - خانم Laura Bretan

431
منتشرشده در 31 شهریور 1402

موزیک ویدیو انگلیسی After the rain را با صدای خانم Laura Bretan خواننده بریتانیایی تماشا کنید.

متن آهنگ After the rain - خانم Laura Bretan

بخش 1:
The clouds are dark (ابرها تاریک‌اند)
The storm is real (طوفان واقعی است)
I've tried to fight (سعی کرده‌ام بجنگم)
The way I feel (با احساسی که دارم)
But sometimes life (اما گاهی زندگی)
Can just pour down on you (می‌تواند به طور زیادی بر شما ببارد)

بخش 2:
But you calm the wind (اما تو باد را آرام می‌کنی)
And ease my fears (و ترس‌هایم را آرام می‌کنی)
You wash away (تمام اشک‌هایم را بشوی)
All my tears (تمام اشک‌هایم را بشوی)
And softly say (و به آرامی می‌گویی)
The light will soon break through (نور به زودی نفوذ خواهد کرد)

پلها:
I know just around the bend (می‌دانم که در دور و بر نزدیک)
I'll finally reach the rainbow's end (سرانجام به انتهای رنگین‌کمان خواهم رسید)
Where the broken bloom again (جایی که شکسته‌ها دوباره شکوفا می‌شوند)

بخش 3:
I may not know (ممکن است ندانم)
The reason why (دلیل چرا)
These seasons blow (این فصول به زندگی‌ام آمده‌اند)
Into my life (وارد زندگی من می‌شوند)
But I know your love (اما می‌دانم عشق تو)
Will see me through (مرا ادامه خواهد داد)

آخرین کورس:
After the rain, the sun comes shining in (بعد از باران، خورشید می‌آید و می‌درخشد)
After the rain, all things are new again (بعد از باران، همه چیز دوباره نو است)
You stand with me, in the middle of the storm (تو با من ایستاده‌ای، در وسط طوفان)
And when my strength is gone (و وقتی قدرتم تمام شده)
You give me yours (تو قدرت خودت را به من می‌دهی)
The sky is so much bluer than before (آسمان از قبل خیلی آبی‌تر است)
After the rain (بعد از باران)

آخرین کورس:
There's beauty like I’ve never seen before (زیبایی‌هایی وجود دارد که قبلاً ندیده‌ام)
After the rain (بعد از باران)
Ooo oo oo (آه آه آه)

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato