• هنرمندان این قطعه
  • صابر احمدی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

کلیپ آهنگ آدیداس - علی احمدیانی

408
منتشرشده در 27 آذر 1402

کلیپ آهنگ «آدیداس» را با صدای علی احمدیانی تماشا کنید.

متن آهنگ آدیداس علی احمدیانی

هنوز هوندا سوارم هنوز آدیداس پوشم ◦◦

هنوزیش جور قدیم قصه نیچوده گوشم ♩♫

سرم ها ناو لاک خوم وه گرد خوم رفیقم ◦◦

پشتم وه کس پر نیه به جز تیزی هفت تیغم ⋆

اعتماد وه ناو قلبم دی خودکشی کردیه ⋆

بعد تو دی عاشقی ارای مه دی مردیه ♩♫

چپ و راسم دشمنه ◦◦

گشتیان جویای نامن ⋆

وه پشتو خنجر کتن اوشن دسه برامن ♩♫

تو دسی دایسدسه لیم وه ران راس ننیشم ◦◦

تو جور عقرب ♩♫

تو جور عقربیدن هزار دف دایدن نیشم ⋆

چه بکم تو وه پیم کردی خالم گیر بی وه باند ♩♫

جوانیم سزانیدن بچو دی نوش گیاند ◦◦

خوار شار تا بان شار، بخش ۵ تا بخش ۴ ⋆

یه سره رعب و وحشت سویل کردیدمه گرگ هار ⋆

وه خدا وه خوم عاصم بدم تید وه اسمم ◦◦

چوم وه ناو چوت بی ایجور کردی طلسمم ♩♫

مه زانم آخر عشقت جوانه مرگم کیدن ⋆

عزراییل ها کمینم ارای مرگم دس خیدن ⋆

یه سرم ها جعفرآباد یه سرم باغ ابریشم

همیشه کله مسم عرق بیسه پیشه ام ♩♫

گرد خوم پیک چمه بان پیاله وه پیاله ◦◦

فکرت پرچم داری کید فره فره دی جال ⋆

مال خوم رمانمه گشت دامسه عرق ◦◦

قرص خاو جور آو خوم روژی اراد صد ورق

 

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato