• هنرمندان این قطعه
  • شاعر: عجلان ثابت
    الحان و میكس: مشاری بن راشد العفاسی

نماهنگ علی رضی الله عنه - مشاری العفاسی

694

نماهنگ

5 فالور

منتشرشده در 31 شهریور 1402

نماهنگ زیبای «علی رضی الله عنه» را با صدای قاری مشهور جهان اسلام، مشاری بن راشد العفاسی تماشا کنید. متن ترجمه فارسی شعر این نماهنگ هم در ادامه آورده شده است.

توجه: متن ترجمه فارسی بصورت ماشینی است و ممکن است دارای خطا باشد.

متن نماهنگ علی رضی الله عنه - مشاری العفاسی با ترجمه فارسی

‎بطولةٌ.. قصّةٌ تطولْ
شجاعت، داستانی طولانی است،

بحرٌ على موجهِ هُطولْ
اقیانوسی که باران دائماً بر امواج آن می بارد،

فما عسى أحرفٌ تفي
پس چه حروفی می تواند عدالت را انجام دهد؟

وما عسى قائلٌ يقول
و انسان چه می تواند بگوید؟

بطولةٌ.. قصّةٌ تطولْ
شجاعت، داستانی طولانی است،

بحرٌ على موجهِ هُطولْ
اقیانوسی که باران دائماً بر امواج آن می بارد،

فما عسى أحرفٌ تفي
پس چه حروفی می تواند عدالت را انجام دهد؟

وما عسى قائلٌ يقول
و انسان چه می تواند بگوید؟

مفوّهٌ، فارسٌ، أبيّْ
(او) فصیح، سوارکار، صاحب عزت و عزت است،

يصولُ للهِِ أو يجولْ
در جنگ برای خدا حمله می کند (

مفوّهٌ، فارسٌ، أبيّْ
او است) فصیح، سوارکار، صاحب عزت و حرمت

يصولُ للهِِ أو يجولْ
در جنگ برای رضای خدا حمله می کند. بشارت

مبشَّرٌ سابقٌ عليّْ
داد که او پیشتاز بود و با مقامی والا که

ُحبّهُ اللهُ والرسولْ
محبوب خدا و رسولش

بطولةٌ.. قصّةٌ تطولْ
شجاع بود، داستانی طولانی است

بحرٌ على موجهِ هُطولْ
اقیانوسی که بر امواج آن باران پیوسته می بارد

فما عسى أحرفٌ تفي
پس چه حروفی می تواند عدالت را انجام دهد؟

وما عسى قائلٌ يقول
و انسان چه می تواند بگوید؟

أبو تُرابٍ أبو السبطَينْ
ابوتراب، پدر دو نوه،

أبو الحسَنْ ذاكَ والحُسينْ
پدر حسن و حسین

أبو تُرابٍ أبو السبطَينْ
ابوتراب، پدر دو نوه،

أبو الحسَنْ ذاكَ والحُسينْ
پدر حسن و حسین،

أخو الهدى وابنُ عمّهِ
برادر و پسر عموی مظهر هدایت،

‎صِهرُ النبيّ على البتولْ
داماد پیامبر از طریق او ازدواج با پاکدامن

فأيُّ خيرٍ إذا مضىٰ
پس دیگر چه خیری هست وقتی عازم می شود؟

وأيُّ سيفٍ إذا انتضىٰ
و چه شمشیر دیگری هست وقتی غلافش را بیرون می آورد؟

فأيُّ خيرٍ إذا مضىٰ
پس وقتی حرکت می کند چه خیر دیگری وجود دارد؟

وأيُّ سيفٍ إذا انتضىٰ
و چه شمشیر دیگری هست وقتی غلافش را بیرون می آورد؟

وأيُّ حقٍّ إذا قضىٰ
و وقتی قضاوت می کند چه حقیقت دیگری وجود دارد؟

‎عَدلٌ وأشهادُهُ عُدولْ
او قائم است و شاهدانش

بطولةٌ.. قصّةٌ تطولْ
شجاع هستند، داستانی طولانی است

بحرٌ على موجهِ هُطولْ
اقیانوسی که باران دائماً بر امواج آن می بارد،

فما عسى أحرفٌ تفي
پس چه حروفی می تواند عدالت را انجام دهد؟

وما عسى قائلٌ يقول
و انسان چه می تواند بگوید؟

فوقَ الفداءِ الذي حَواهْ
کسی که حاضر شد خود را با خوابیدن بر بالین پیامبر فدا کند

ورايةٍ لم تنل سواهْ
و بلندتر از پرچم جنگی که جز او به او داده شده است،

رسولهُ شاهدٌ لهُ
پیامبرش بر او گواه است.

بحبّهِ اللهَ والرّسولْ

سل خندقاً سل أمّ القُرى
از مکه بپرس

كم كرَّ والدِّينُ كبّرا
چند بار به سوی دشمن پیشروی کرد، در حالی که دین او را تشویق می کرد از

سل خندقاً سل أمّ القُرى
سنگرها بپرس، از مکه بپرس

كم كرَّ والدِّينُ كبّرا
چند بار به سوی دشمن پیشروی کرد، در حالی که دین او را تشویق می کرد از

سل عنهُ بدرًا وخيبرا
بدر و خیبر درباره او

والحِصنَ والبابَ والدُّخولْ
و قلعه بپرس. و در و دخول از

‎سل عنهُ بدرًا وخيبرا
بدر و خیبر درباره او بپرس

والحِصنَ والبابَ والدُّخولْ
و قلعه و در و مدخل را بپرس

ولا تسَل بعدَ ذي الفِقارْ
و پس از شهادت ذوالفقار نپرس که

لمن تُرى النصرُ قد يؤول
پیروزی به چه کسی می رسد؟

بطولةٌ.. قصّةٌ تطولْ
شجاعت، داستانی طولانی است،

بحرٌ على موجهِ هُطولْ
اقیانوسی که باران دائماً بر امواج آن می بارد،

فما عسى أحرفٌ تفي
پس چه حروفی می تواند عدالت را انجام دهد؟

وما عسى قائلٌ يقول
و انسان چه می تواند بگوید؟

حتى إذا نال مبتغاهْ
و چون به هدفش رسید،

تلألأَ الوجهُ في دِماهْ
صورتش در میان خونش درخشید،

وقالها (فُزتُ) مقسِمًا
گفت: به خدا سوگند من پیروز شدم،

في لحظةٍ كُلُّها ذُهول
در لحظه ای که همه مات و مبهوت بودند از

سل خندقاً سل أمّ القُرى
سنگرها بپرس، از مکه بپرس

كم كرَّ والدِّينُ كبّرا
چند بار به سوی دشمن پیشروی کرد؟ در حالی که دین او را تشویق می کرد از

سل خندقاً سل أمّ القُرى
خندق ها بپرس، از مکه بپرس

كم كرَّ والدِّينُ كبّرا
چند بار به سوی دشمن پیشروی کرد، در حالی که دین او را شاد می کرد از

سل عنهُ بدرًا وخيبرا
بدر و خیبر درباره او بپرس

والحِصنَ والبابَ والدُّخولْ
و قلعه و در و ورود را از

سل عنهُ بدرًا وخيبرا
بدر و خیبر بپرس. او

والحِصنَ والبابَ والدُّخولْ
و دژ و در و دخول

ولا تسَل بعدَ ذي الفِقارْ
و پس از شهادت ذوالفقار نپرس که

لمن تُرى النصرُ قد يؤول
پیروزی به چه کسی می رسد؟

بطولةٌ.. قصّةٌ تطولْ
شجاعت، داستانی طولانی است،

بحرٌ على موجهِ هُطولْ
اقیانوسی که باران دائماً بر امواج آن می بارد،

‎فما عسى أحرفٌ تفي
پس چه حروفی می تواند عدالت را انجام دهد؟

وما عسى قائلٌ يقول
و انسان چه می تواند بگوید؟

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato