دانلود آهنگ عروس بیرجند از فرخ فخار

دانلود آهنگ عروس بیرجند از فرخ فخار

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 29 اردیبهشت 1403
همه ي شهرو بگردي مثل تو پيدا نميشه…
توهموني كه ميخواستم همه چيم ختم تو ميشه!
همه ي دنياي من حرفاي من حرف تو ميشه…
همه ي احساس من ارامشم وصل تو ميشه
خوش اومدي به خونه ي قلبم خوش اومدي خانومم!

تواومدي دنيا مو بسازي ببين چقد ارومم
يه زهراو يه بيرجند يه شيرينيه لبخند…
يه احساس قشنگ ازون دوتا چشم مثه قند
تو شدي داروندارم با تو خوبه روزگارم…
يه لحظه هم دووم ندارم نفس نفس در انتظارم!

نظرت چیه؟

ahangiato