گروه آکورد

گروه آکورد

گروه آکورد متشکل از امیر لیام رمضانی و امین فرد است که با همکاری مسعود جهانی به تازگی کار خود را در زمینه موسیقی پاپ آغاز کرده اند. در این کانال از پلتفرم آهنگ ویدیو کارهای گروه آکورد را دنبال کنید.

توجه: این کانال توسط یکی از هوادران گروه آکورد ایجاد شده است.

همه موزیک ویدیو آهنگ ویدیو کوتاه

جدیدترین ویدیوها

آهنگ من از خدامه - آکورد
3:01
111 بازدید
گروه آکورد
4 ماه پیش
کلیپ تیزر آهنگ سم - امیر لیام و دانیال ایمانی
0:54
304 بازدید
گروه آکورد
5 ماه پیش
کلیپ آهنگ من و تو - گروه آکورد
3:03
117 بازدید
گروه آکورد
6 ماه پیش
موزیک ویدیو من و تو - گروه آکورد
1:13
354 بازدید
گروه آکورد
9 ماه پیش
بفرست - گروه آکورد
0:58
268 بازدید
گروه آکورد
10 ماه پیش
کنارتم - امیر رمضانی (آکورد)
0:43
247 بازدید
گروه آکورد
11 ماه پیش
کنارتم - گروه آکورد
3:17
1854 بازدید
گروه آکورد
11 ماه پیش

ویدیوهای کوتاه

محبوبترین ویدیوها

کنارتم - گروه آکورد
3:17
1854 بازدید
گروه آکورد
9 ماه پیش
موزیک ویدیو من و تو - گروه آکورد
1:13
354 بازدید
گروه آکورد
9 ماه پیش
کلیپ تیزر آهنگ سم - امیر لیام و دانیال ایمانی
0:54
304 بازدید
گروه آکورد
5 ماه پیش
بفرست - گروه آکورد
0:58
268 بازدید
گروه آکورد
9 ماه پیش
کنارتم - امیر رمضانی (آکورد)
0:43
247 بازدید
گروه آکورد
9 ماه پیش
کلیپ آهنگ من و تو - گروه آکورد
3:03
117 بازدید
گروه آکورد
6 ماه پیش
آهنگ من از خدامه - آکورد
3:01
111 بازدید
گروه آکورد
4 ماه پیش

آهنگ گوش کنید

موزیک ویدیو من و تو - گروه آکورد

گروه آکورد

آهنگ من از خدامه - آکورد

گروه آکورد

کلیپ تیزر آهنگ سم - امیر لیام و دانیال ایمانی

گروه آکورد

کلیپ آهنگ من و تو - گروه آکورد

گروه آکورد

کنارتم - گروه آکورد

گروه آکورد

بفرست - گروه آکورد

گروه آکورد

ahangiato