پیانو با فاطمة الزبيدي

پیانو با فاطمة الزبيدي

در این کانال اجراهای زیبای ساز پیانو توسط خانم فاطمة الزبيدي منتشر می شود. تماشا کنید و گوش کنید و لذت ببرید.

ahangiato