• هنرمندان این قطعه
  • حیدر البیاتی - مداح عراقی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

مداحی عربی سفره الی الله - حیدر البیاتی - ویژه اربعین

1,592
منتشرشده در 21 مرداد 1402

مداحی زیبای «سفره الی الله» را با صدای مداحی عراقی حیدر البیاتی، ویژه اربعین تماشا کنید. این مداحی یکی از پرطرفدارترین مداحی های اربعین 1401 بود و مخاطبان زیادی را جذب خود کرد.

متن مداحی سفره الی الله - حیدر البیاتی

الى الله سفره الى الله
به سوی خدا سفری به سوی خدا
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
حسيناه بدمنه حسيناه
حسین در خون ماست حسین
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
مشيناه دربك مشيناه
رفتیم راه تو را رفتیم
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
الى الله الى الله
به سوی خدا
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
القارات السبعه ضجت
در هفت قاره شوری بر پاست
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
والكربلاء حسين حجت
و در کربلای حسین حجی بر پا شد
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
الى الله الى الله…
به سوی خدا
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
شراع السفينه. يمشي بينه. الكربله راح
بادبان کشتی مارو میبره به سوی کربلا
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
اعله باب المدينه. سر لگينه. ملتقى ارواح
در سردر شهر رازی یافتیممیعادگاه انسان ها
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
سألنه الكره الارضيه. منو اهل العزوبيه
از کل جهان پرسیدیم کی بهترین میزبان است
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
الزياره الاربعينيه. تگول الشاهد…
زیارت اربعین شهادت میده این را
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
عراق حسين مد سفره. من الموصل الى البصره
در عراق حسین سفره ای کشیده شد از موصل تا بصره
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
لحد ماتوصل الحضره.عراقك واحد
تا به حرم برسی عراق یکدست است
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
الحسين جننه الحسين
حسین مجنون حسینیم
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
عناوين حبنه عناوين
انواع عشق انواع عشق
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
مجانين اعقل مجانين. بالحسين…
به حسین قسم دیوانه هاییم عاقل ترین دیوانه ها
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
نار الكرم للضيف وجّت
آتش کرامت برای مهمان حسین شعله ور شد
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
والكربلاء حسين حجّت…
در کربلای حسین حجت بپا شد
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
الى الله الى الله
به سوی خدا
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
علمنه بدينه ومن بدينه نعرف منين
پرچممان در دستمان است و از وقتی شروع کردیم میدونیم از کجا
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
يموسم عشگنه. بيه حصدنه. خير الحسين
تو فصل عاشقیمون عشق حسین رو درو کردیم
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
زرعنه بكل شبر رايه
در هر وجب علمی به پا کردیم
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
حصدنه اجيال مشايه
نسل های زوار را گرامی داشتیم
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
قليله كلمة هوايه قليله هوايه
کلمه زیاد کمه خیلللی کمه
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
الحسبنه تتعب عيونه مطر مو بشر شافونه
حساب کردن چشاش خسته بشه مثل ابر بارونیم
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
عجيبه شلون حسبونه مطر مشايه
عجیبه چطوری اینجوری حساب کردن باران زوار را
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
شيحسبون خلهم يحسبون
بگذار هرچی میخان حساب کنن
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
يزيدون ربعك يزيدون…
زیاد میشن یاران تو زیاد میشن
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
يتعبون والله يتعبونشيحسبون
خسته میشن بخدا خسته میشن
هرچی میخاد بشمارن…
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
ريح العشگ بالكون عجّت
رایحه عشق در همه جهان فراگیر شد
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
والكربلاء حسين حجت
در کربلای حسین حجت به پاشد
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
الى الله الی الله
به سوی خدا
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
تشوف المواكب عدها واجب تخدم الجاي
موکب ها رو ببین که بر خود واجب کرده اند که خدمت کنند به کسانی می آیند
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
ويگلوله فدوه اهديلنه خطوه وانته مشاي
میگم فدای سرت یک قدمت رو به ما هدیه کن ای زائر
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
ابو الموكب دعه هوايه يرب ارزقني مشايه
موکب دار خیلی دعا کرد خدایا زائر روزیم گردان
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
يكض بالشايل الرايه ويبوسه بجدمه
میگیره علم دار را و پاهاشو میبوسه
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
العجائب سبعه ندريها خدمتك زادت اعليها
عجاعب هفت گانه را میشناختیم خدمت تو هم به آنها اضافه شد
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
السبعه اتعجبت بيها
او هفت تا از این یکی تعجب کردند
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
عجيبه الخدمه
عجب خدمه ای
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
اليخدمون كشخه اليخدمون
خدام تو با کلاس ترین ها هستن خدام تو
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
ينادون حيهم ينادون
داد میزنن خوش اومدی
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
يسهرون لاجلك يسهرون
شب زنده داری میکنند برای تو شب زنده داری میکنن
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
اليخدمون هاي الخدم جم عين بجّت
خدام تواین خدم چند چشم را گریاند
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
والكربلاء حسين حجت
در کربلای حسین حجی بپا شد
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
الى الله الى الله
به سوی خدا
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
اجت كل هويه صابئيه والمسيحين
اومدن از هر قومی صابئی و مسیحی
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
تشوف الطوائف بالمواقف تعشگ حسين
میبینی طایفه های عاشق حسین را همه جا
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
تره الازديه والسنه مشي الحسين تتعنه
میبینی ایزدی ها و سنی ها به سوی حسین پیاده می آیند
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
تشوف بكربله الجنه
يسيد الجنه
میبینی توی کربلا بهشت را
یا سید جنتحسین
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
يمجنن بني آدم
ای که بشر را دیوانه کردی
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
حسين موحد العالم جف للذله ما سالم
الك نتعنه
حسین عامل اتحاد عالم است و دستی برای ذلت نمگذارد
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
ديانات تزورك ديانات
ادیان سیاحتت میکنند از ادیان مختلف
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
كرامات شافت كرامات
کرمات از تو دیدن کرامات
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
رسالات بدمك رسالات ديانات
حرف هایی دارد خون تو حرفهایی دارد
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
جم طائفه بحبك احتجت
چند طایفه به عشق تو زیارتت کردند
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
والكربلاء حسين حجت
در کربلای حسین حجی به پا شد
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
الى الله الى الله
به سوی خدا
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
وبيوم اربعينك
و در روز اربعینت
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
جف يمينك ينطي للناس
از دست راست تو مردم حاجت میگیرند
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
البيرغ يعگده
بیرق بلند شد
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
العنده شده عنده عباس
هرکس مشکل دارد عباس رو داره
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
المريض ابابه يتعافه
مریض دم درش خوب میشه
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
والاعمى يشوف اذا شافه
و کور بینا میشه
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
گمر حيرنه بأوصافه
ماهی است که از اوصافش در حیرتیم
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
دخيل ابو فاضل
دخیل ای ابوالفضل
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
اليحلفه بعمة الساده مباشر ياخذ مراده
کسی که قسمش میده به عمو هاش مستقیم میگیره حاجتش رو
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
تره بروحه الكرم عاده
ببین روح او کرامت دارد
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
نعم يالكافل
مرحبا به تو ای کفیل
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
اجيناك نبجي اجيناك
اومدیم گریه کنان اومدیم
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
نخيناك نخدم نخيناك
خواهش کردیم ماهم خدمت کنیم خواهش کردیم
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
عرفناك خيمه عرفناك واجيناك
شناختیمت ای پناهگاه شناختیمت و به سوی تو آمدیم
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
السابع سمه صيحتنه رجّت
صدامون تا آسمان هفتم را لرزاند
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
والكربلاء حسين حجت
در کربلای حسین حجت به پا شد
•·•·•·•·•·•·•·•·•·••·•·•·•·•·•·•·•·•·•
الى الله الى الله
به سوی خدا

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato