• هنرمندان این قطعه
  • Produced by Pinkfong
    Composed by: Arranged by EDEN Records

کلیپ ورزش کودکانه انگلیسی - من یک ورزشکار قوی هستم

194
منتشرشده در 30 دی 1402

کلیپ آهنگ ورزشی کودکانه انگلیسی «I Can Be a Super Athlete» همراه با زیرنویس انگلیسی چسبیده تماشا کنید. 

متن انگلیسی آهنگ 

Run, run. 
Hop, hop. 
Jump, jump. 
And shoot! 
Anytime, 
anywhere,
let’s exercise together. 

Round and round, let’s run around the track.
Back and forth, let’s swim across the pool.
Hop, hop, jump over the hurdles. 
Hup, hup, hup, even lift heavy weights. 

Great! 
Keep up the great work, athletes! 

Run, run. 
Hop, hop. 
Jump, jump. 
And shoot! 
Anytime, 
anywhere,
let’s exercise together. 

Yay!

Giddy up, off we go on a horse. 
Waddle, waddle, balance on a beam. 
Jump up to the pole and hang on tight. 
Boing, boing, boing kick the ball to a friend. 

Great! 
Keep up the great work, athletes! 

I’m not fast enough. 
I’m not strong enough. 

It’s okay!  
It’s okay!  

It’s okay to fail sometimes. 
Just have fun! 
It’s okay to be a little slow. 
Way to go!
I’ll stay healthy and build my confidence!  

I can be a super athlete too! 
We can all be super athletes too! 

Yeah! 

 

ترجمه فارسی آهنگ

دویدن، دویدن.
پریدن، پریدن.
پرش کن، پرش کن.
و شلیک کن!
هر زمانی،
هر مکانی،
بیا با هم ورزش کنیم.

دور و دور، بیایم دور مسیر بدویم.
پیش و پس، بیایم در استخر عبور کنیم.
پریدن، پریدن، از روی موانع بپر.
هاپ، هاپ، هاپ، حتی وزن‌های سنگین بلند کن.

عالی!
ادامه بده، ورزشکاران عالی!

دویدن، دویدن.
پریدن، پریدن.
پرش کن، پرش کن.
و شلیک کن!
هر زمانی،
هر مکانی،
بیا با هم ورزش کنیم.

آفرین!

بلند شو، برویم با اسب.
پلنگی، پلنگی، بر روی تیر بالانس بگیر.
بپر بالا به سوی کمربند و محکم گیر.
بوینگ، بوینگ، بوینگ، توپ را به دوست بزن.

عالی!
ادامه بده، ورزشکاران عالی!

من کافی سریع نیستم.
من کافی قوی نیستم.

مشکلی نیست!
مشکلی نیست!

گاهی اوقات مشکل داشتن هم مشکلی نیست.
فقط لذت ببر!
مشکلی نیست که کمی کند باشی.
خوبه!
من سالم می‌مونم و اعتماد به نفسم را افزایش می‌دم!

من هم می‌توانم یک ورزشکار عالی باشم!
ما همه می‌توانیم ورزشکاران عالی باشیم!

آره!

توجه: این یک ترجمه ماشینی می باشد و ممکن است دارای خطا باشد.

منبع

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato