آهنگ بابک رحمانی به نام کافه

آهنگ بابک رحمانی به نام کافه

منتشرشده در 30 اردیبهشت 1403

متن آهنگ بابک رحمانی به نام کافه

بدم تیه ی و او کافه و خومو کرمانشاه 

 پیک و پیک سلامتی او کسه هیشتمه جا

نیسد ولی دو پیک ارا هردوگمان رشانم 

 بعد تو هرکسی دیم دامه قلبی شکانم

ناله ی قدیدمیم باید گوشه ی یه شهر پر بکی

 ای شهره و غم باید دواره عادت بکی

شاید بکفیده یادم دلد ارام تنگو بو 

 شاید بعد ای آهنگه چاود نازد ترو بو

کیوچه و کیوچه ای شارو او شار 

 بگردم شوند کرمانشاه شاباد

تو خود زانیدن تمام دنیامی 

 تو بغض و سوز اوج صدامی

ای شهره گشت زانسن خط قرمز مه بید

 مخاطب ای شعرو آهنگیل مه تونید

دواره چمه بان سلامتی او روژیله

 ای پیکه و یاد او دوران او قصیله

به جز مه و هیچکسی و ناو دنیا فک نکه

 کس جور مه دوسد نیری و حس مه شک نکه

صدای مه و عشق خود ناله ی چوده آسمان

 دیوری تو زره زره داغان کرد قلبم شکان

کیوچه و کیوچه ای شارو او شار

 بگردم شوند کرمانشاه شاباد

تو خود زانیدن تمام دنیامی 

 تو بغض و سوز اوج صدامی

نظرت چیه؟

ahangiato