دانلود اهنگ چیناره ملک زاده سن سیز

دانلود اهنگ چیناره ملک زاده سن سیز

منتشرشده در 09 اردیبهشت 1403

 

متن اهنگ چیناره ملک زاده سن سیز

Duydum ki bensiz,yaralı gibisin 

دویدومکی بنسیز یارالی گیبیسن

من شنیده‌ام که تو هم مثل من صدمه دیدی

Ne ağlar ne gülersin,bir ölü gibisin

نه اغلار نه گولرسین بیر اولو گیبیسین

نه گریه میکنی نه میخندی، مثل یک مرده میمونی

Kanadı kırılmış,kuşlar gibisin

کاناتی قریلمیش گوشلار گیبیسین

بال شکسته، تو مثل پرنده‌ها میمونی

Beni bırakıp gittin,böyle çekersin

بنی بوراخیب گددین بویله چکرسن

تو منو ترک کردی، اینطوری به من ضربه و صدمه میزنی

Açınca baharın,rengarenk gülleri

اچینجا بهارین رنگارنگ گونلری

زمانی که گل‌های رز رنگارنگ را باز می‌کنید
Bir başka eser,rüzgar geceleri

بیر باشکا اثر روزگار گجلری

در یکی دیگر از شب های روزگار

Karanlık çöktürecek,üstüne dertleri
کارانلیخ چوکتونجک اوسدونه دردلری

تاریکی (غم و غصه) آن‌ها را فرا خواهد گرفت

O zaman anlarsın,kaybettiğin değeri
او زامنلا انلارسین کایبتین ایللری

و اون زمانی هستش که ارزش چیزی که از دست دادی رو می فهمی

An gelir göz görmez,seni senden başka

ان گنلر گوز گورمز سنی سنن باشکا

آن لحظه به محض این که شما همدیگر را می‌بینید

Gün gelir düşersin,bir el uzanmaz sana

گون گلیر دوشرسن بیر ال اوزاماز سنا

روزی خواهد رسید که دستت به دست او نمی‌رسد

Karanlığın derinliğine,düşer kaybolursun
کارانین درینینه دوشر کایب اولورسن
در اعماق تاریکی سقوط می‌کنی و ناپدید میشی
Beni bırakıp gittin,böyle çekersin

بنی بوراخیب گدین مویله چکرسن

تو منو ترک کردی، اینطوری به من ضربه و صدمه میزنی

نظرت چیه؟

ahangiato