دانلود آهنگ فردای پنهانی از محمد اصفهانی

دانلود آهنگ فردای پنهانی از محمد اصفهانی

منتشرشده در 24 اسفند 1402

 

متن آهنگ فردای پنهانی از محمد اصفهانی

سردم در جان از تو جانم ویران است تو 

پنهام شد شب هایم روزم پنهان از تو

هر دم در آزارم وای از حالی که من دارم

وای از امروز وای از فردا با تو تنها بی تو تنها

میسوزد دل میسازد جان تا کی تردید تا کی حاشا

تا کی با رویایت وای از رویا

نامیدم بر راهی خاموشم در چاهی

میخواهم بگرزیم از فردایم گاهی

نفرینم در جانی وای از فردای پنهانی

وای از حالی که من دارم وای از امروز وای از فردا

با تو تنها بی تو تنها میسوزد دل میسازد جان

تا کی تردید تا کی حاشا تا کی با رویایت وای از رویا

سردم در جان از تو جانم ویران است تو

پنهام شد شب هایم روزم پنهان از تو

هر دم در آزارم وای از حالی که من دارم

وای از امروز وای از فردا با تو تنها بی تو تنها

میسوزد دل میسازد جان تا کی تردید تا کی حاشا

تا کی با.رویایت وای از رویا

نامیدم بر راهی خاموشم در چاهی

میخواهم بگرزیم از فردایم گاهی

نفرینم در جانی وای از فردای پنهانی

وای از حالی که من دارم وای از امروز وای از فردا

با تو تنها بی تو تنها میسوزد دل میسازد جان

تا کی تردید تا کی حاشا تا کی با رویایت وای از رویا

نظرت چیه؟

ahangiato