دانلود آهنگ شواز عه دسه از مسلم مرادی

دانلود آهنگ شواز عه دسه از مسلم مرادی

منتشرشده در 09 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ شواز عه دسه از مسلم مرادی 

شواز شواز عه دسه اَ دو دسمال و دسه 
رفیقل شاداماد کولتان بونه یه دسه

اَری روا روایکه کوریل دنگی و دویره
اری بورن بچیمن ولا یه نوای سویره

بچنو دوما جا واز کن جا بازیه بی آز کن
برال زکریای رازی می بان بکونه بازی

شواز شواز عه دسه اَ دو دسمال و دسه
رفیقل شاداماد کولتان بونه یه دسه

نظرت چیه؟

ahangiato