• هنرمندان این قطعه
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

موزیک ویدیو Jehovah از گروه Elevation Worship

195
منتشرشده در 09 مرداد 1402

موزیک ویدیوی «Jehovah» را با صدای گروه مذهبی Elevation Worship تماشا کنید.

متن آهنگ Jehovah از گروه Elevation Worship با ترجمه فارسی

Lyrics:
He shames every idol
او هر بت را شرمسار می‌کند

He reigns without rival
بی‌رقیب حکومت می‌کند

He goes by the name of Jehovah, Jehovah
او به نام یهوه، یهوه است

He speaks into nothing
او به هیچ چیز سخن می‌گوید

And darkness goes running
و تاریکی فرار می‌کند

He goes by the name of Jehovah, Jehovah
او به نام یهوه، یهوه است

Call the Name
نام را بخوان

Call the Name
نام را بخوان

Call the Name
نام را بخوان

Jehovah
یهوه

All our praise
تمام تسبیح ما

All our praise
تمام تسبیح ما

All our praise
تمام تسبیح ما

Belongs to Him
به او تعلق دارد

His foes will be silenced
دشمنان او ساکت خواهند شد

He’s fighting for Zion
او برای صهیون می‌جنگد

There’s no other God like Jehovah, Jehovah
هیچ خدایی مثل یهوه، یهوه نیست

His arm never tires
بازوی او هرگز خسته نمی‌شود

His eyes are like fire
چشمان او مثل آتش هستند

There’s no other God like Jehovah, Jehovah
هیچ خدایی مثل یهوه، یهوه نیست

Jehovah Nissi fight your battles
یهوه نیسی، در جنگ‌هایت مبارزه کن

Jehovah Nissi fight your battles
یهوه نیسی، در جنگ‌هایت مبارزه کن

Jehovah Nissi fight your battles
یهوه نیسی، در جنگ‌هایت مبارزه کن

Jehovah Nissi fight your battles
یهوه نیسی، در جنگ‌هایت مبارزه کن

Jehovah Jireh meet your need
یهوه جیره، نیازهایت را برآورده ساز

Jehovah Rapha heal your body
یهوه رافا، بدنت را شفا بدهد

Jehovah Shalom be your peace
یهوه شالوم، صلح تو باشد

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato