• هنرمندان این قطعه
  • جونگ کوک

موزیک ویدیو سون - جونگ کوک

694
منتشرشده در 16 آذر 1402

موزیک ویدیو جذاب «سون Seven» را با صدای جونگ کوک تماشا کنید.

متن آهنگ سون جونگ کوک


[Verse 1: Jung Kook]

Weight of the world on your shoulders

وزن دنیا روی شونه های تو

I kiss your waist and ease your mind

کمرت رو میبوسم و خیالت و راحت میکنم

I must be favored to know ya

من باید مورد لطف قرار بگیرم تا بتونم تورو بشناسم

I take my hands and trace your lines

دستمو میگریم و راه تورو دنبال میکنم

[Pre-Chorus: Jung Kook]

It’s the way that we can ride

این همون راهیه که میتونیم سوار شیم

It’s the way that we can ride (Oh-oh-oh-oh)

این همون راهیه که میتونیم سوار شیم (اوه اوه اوه اوه)

Think I met you in another life

فکر کن توی یه زندگی دیگه باهات اشنا شم (زندگی بعدی)

So break me off another time (Oh-oh-oh-oh)

پس یکبار دیگه منو قطع کن (اوه-اوه-اوه-اوه)
You wrap around me and you give me life

تو دور من میپیچی و بهم زندگی میبخشی

And that’s why night after night

و به همین دلیله که شب به شب

I’ll be lovin’ you right

من تورو دوست خواهم داشت

[Chorus: Jung Kook]

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (A week)

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، هفت روز هفته

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, seven days a week

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، هفت روز هفته

Every hour, every minute, every second

هر ساعت, هر دقیقه , هر ثانیه

You know night after night

تو میدونی که شب به شب

I’ll be lovin’ you right seven days a week

من دقیقا هفت روز هفته تورو دوست خواهم داشت

[Verse 2: Jung Kook]

You love when I jump right in

تو دوست داری وقتی من درست میپرم تو

All of me I’m offering

من همه خودم و ارائه میدم (پیشنهاد میکنم)

Show you what devotion is

بهت نشون میدم که تعلق خاطر داشتن یعنی چی

Deeper than the ocean is

این عمیق تر از اقیانوسه

Wind it back, I’ll take it slow

اون رو به عقب برگردون, من اهسته میگیرمش

Leave you with that afterglow

تورو با اون درخشش بعدش تنها میزارم

Show you what devotion is

بهت نشون میدم که تعلق خاطر داشتن یعنی چی؟

Deeper than the ocean is

این عمیق تر از اقیانوسه

[Pre-Chorus: Jung Kook]

It’s the way that we can ride

این همون راهیه که میتونیم سوار شیم

It’s the way that we can ride (Oh-oh-oh-oh)

این همون راهیه که میتونیم سوار شیم (اوه اوه اوه اوه)

Think I met you in another life

فکر کن توی یه زندگی دیگه باهات اشنا شم (زندگی بعدی)

So break me off another time (Oh-oh-oh-oh)

پس یکبار دیگه منو قطع کن (اوه-اوه-اوه-اوه)

You wrap around me and you give me life

تو دور من میپیچی و بهم زندگی میبخشی

And that’s why night after night

و به همین دلیله که شب به شب

I’ll be lovin’ you right

من تورو دوست خواهم داشت

[Chorus: Jung Kook]

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (A week)

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، هفت روز هفته

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, seven days a week

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، هفت روز هفته

Every hour, every minute, every second

هر ساعت, هر دقیقه , هر ثانیه

You know night after night

تو میدونی که شب به شب

I’ll be lovin’ you right (I’ll be lovin’ you right)

تورو دوست خواهم داشت (تورو دوست خواهم داشت)

Seven days a week

هر روز هفته

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (A week)

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, seven days a week (Oh, oh, seven days a week)

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، هفت روز هفته (اوه اوه هفت روز هفته)

Every hour, every minute, every second

هر ساعت, هر دقیقه , هر ثانیه

You know night after night (Night after night)

تو میدونی که شب به شب (شب به شب)

I’ll be lovin’ you right (I’ll be lovin’ you right)

تورو دوست خواهم داشت (تورو دوست خواهم داشت)

Seven days a week

هفت رو هفته

[Verse 3: Latto, Jung Kook]

(Yeah, Latto)

اره Latto

Tightly take control, tightly take his soul

محکم کنترل و به دست بگیر و محکم روحش و بگیر

Take your phone and put it in the camera roll (Uh)

گوشیتو بردار و اونو توی رول دوربین قرار بده

Leave them clothes at the door

لباساشونو جلوی در بزار

What you waiting for? Better come and hit ya goals

منتظر چی هستی؟ بهتره بیای و به هدفات برسی

He jump in it both feet

او روی هر دوتا پاش میپره

Going to the sun-up, we ain’t gettin’ no sleep

با طلوع افتاب ما قرار نیست هیچ خوابی گیرمون بیاد

Seven days a week, seven different sheets

هفت روز هفته هفت برگه مختلف

Seven different angles, I can be your fantasy

از هفت زاویه مختلف من میتونم فانتزی تو باشم

Open up, say, “Ah”

باز کن و بگو اه

Come here, baby, let me swallow your pride

بیا اینجا عزیزم بزار غرورت و قورت بدم

What you on I can match your vibe

من میتونم با حال و هوای تو مطابقت داشته باشم

Hit me up and I’ma Cha Cha Slide

بهم ضربه بزن و من چاچا اسلاید هستم (یه اهنگه)

You make Mondays feel like weekends

تو باعث میشی که دوشنبه شبیه اخر هفته باشه

I make him never think about cheatin

کاری میکنم که هرگز به تقلب فکر نکنه

Got you skippin’ work and meetings

متوجه شدم که از کار و جلسات صرف نظر میکنی (میپیچونی)

Let’s sleep in, yeah (Seven days a week)

اره بیا توی هفت روز هفته بخوابیم

[Chorus: Jung Kook]

Seven days a week (Ooh)

هر هفت روز هفته
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (A week)

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, seven days a week (Seven days a week)

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه هر روز هفته
Every hour, every minute, every second (Oh-oh-oh)

هر ساعت, هر دقیقه , هر ثانیه (اوه اوه اوه)
You know night after night

تو میدونی که شب به شب
I’ll be lovin’ you right, (I’ll be lovin’ you right)seven days a week

من دقیقا هفت روز هفته تورو دوست خواهم داشت
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (A week)

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, (Ooh-ooh) seven days a week

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه (اوه اوه هفت روز هفته)
Every hour, every minute, every second (Hour, minute, second)

هر ساعت, هر دقیقه , هر ثانیه (ساعت دقیقه ثانیه)
You know night after night

تو میدونی که شب به شب
I’ll be lovin’ you right, seven days a week

منبع ۱ / منبع ۲

نظرت چیه؟

ناشناس 5 ماه پیش

لطفا بی تی اس نذارید

نادیا 7 ماه پیش

لطفا از این گروه بیشتر بزارید. من این گروه رو خیلی دوست دارم 🥰🥰

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato