شیرین تر از بغل مادر حرم حسین از حسین ستوده – محرم 1403

شیرین تر از بغل مادر حرم حسین از حسین ستوده – محرم 1403

منتشرشده در 18 تیر 1403

متن مداحی شیرین تر از بغل مادر حرم حسین از حسین ستوده 

شیرین تر از بغل مادر حرم حسین 
حرم حسین حرم حسین
بره بالاتر حرم حسین
حرم حسین حرم حسین

من مال اباعبدالله دنبال اباعبدالله
قلبم مثل بیرق جزو اموال اباعبدالله
دنیا رو نمیخواهم هرگز منهای اباعبدالله
عشق متفاوت یعنی آقای اباعبدالله

نفس تو بقا به جهان قلبم
با تو حرف میزنم به زبان قلبم
ضربان ضربان ضربان قلبم

حسین ...

دوست دارم چون تو حسینی عزیز دلم
عزیز دلم عزیز دلم
نور دو عینی عزیز دلم نکنی ولم نکنی ولم

دلخواه اباعبدالله مفتاح اباعبدالله
ما سرباز مهدی میشیم از راه اباعبدالله
یا باب نجات الامه فی ارض اباعبدالله
از حال وهب فهمیدیم بی مرزه اباعبدالله

همه دم همه جا هیجانه قلبم
بی تو هر نفسم به زبان قلبم
ضربان ضربان ضربان قلبم

حسین ...

نظرت چیه؟

ahangiato