دانلود آهنگ حسام ماهور به نام هلپرکه

دانلود آهنگ حسام ماهور به نام هلپرکه

منتشرشده در 25 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ حسام ماهور به نام هلپرکه

چن جوانی زانی چاوان دل بلاوانیه 

چن جوانی زانی چاوان دل بلاوانیه

له شاره تو بو بی بابه ی بابه

له شاره تو بو بی بابه ی بابه

هلپرکه و هلپرکه بوکه و بوکه

هلپرکه و هلپرکه بوکه و بوکه

دانلود آهنگ حسام ماهور به نام هلپرکه

هلپرکه از حسام ماهور

نظرت چیه؟

ahangiato