• هنرمندان این قطعه

من اگر عاشق نباشم (سوز دل) - معین

132

معین

5 فالور

منتشرشده در 30 اردیبهشت 1403

موزیک ویدیو اصلی و قدیمی سوز دل یا من اگر عاشق نباشم را با صدای معین تماشا کنید.

متن آهنگ سوز دل معین

من اگر عاشق نباشم از خودم سيرم
من اگر عاشق نباشم زود ميميرم
من اگر عاشق نباشم از خودم سيرم ، زود ميميرم …
سينه سردش پيشه ماست ، لبريز دردش پيشه ماست
همسفر آتش کجاست؟ همسفر آتش کجاست؟

سفره ی دل خالی و بی روزی است
سينه ام محتاج آتش سوزی است
سينه ام محتاج آتش سوزی است …
نازنين تو همرهی با رازداران ميکنی
آتشی را زير خاکستر تو پنهان ميکنی
من که خود در معبد دلدادگان آيينه ام
تل خاکستر نميخواهم درون سينه ام
تل خاکستر نميخواهم درون سينه ام …
من اگر عاشق نباشم از خودم سيرم
من اگر عاشق نباشم زود ميميرم

سفره ی دل خالی و بی روزی است
سينه ام محتاج آتش سوزی است
سينه ام محتاج آتش سوزی است …
سينه سردش پيشه ماست ، لبريز دردش پيشه ماست
همسفر آتش کجاست؟ همسفر آتش کجاست؟

نظرت چیه؟

از همین کانال

آهنگ سفر - معین
2:30
3 هفته پیش 87

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato