• هنرمندان این قطعه

نوازندگی ساز باغلاما ترکی

876
876
موسیقی ترکیه

موسیقی ترکیه

0 دنبال کننده

تک نوازی ساز باغلاما که یک نوع ساز ترکی می باشد را در این کلیپ تماشا کنید.

نمایش بیشتر

از همین دسته بندی