• هنرمندان این قطعه
  • Söz - Müzik: Hüseyin Mehmedoğlu
    Düzenleme: Mustafa Ceceli
    Mix-Mastering: Koray Püskül
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

موزیک ویدیو Gelme Üstüme - مصطفی ججلی

762
منتشرشده در 14 شهریور 1402

موزیک ویدیو ترکی «Gelme Üstüme» را با صدای مصفط ججلی تماشا کنید.

متن ترکی آهنگ Gelme Üstüme - مصطفی ججلی

Geri gelse girer mi rüyalarıma?

Kara gözleri parlak o aydan

Severim yine belki uzaktan

Lütfen o kalbine kimseyi alma

Yine derdimi anlattım da

Unutursun dediler bir kaç ayda

Karaları bağladım ya

Yetmedi hiçbir şey etmiyor fayda

Bitmişim zaten sen de gelme üstüme

Gidişlerin beni üzdü de

Gönlüm herkese küstü de

Daha aşka gücüm yok

Geceler omuzum çığ gibi düştü de

İsteme sevinci hüznü de

Bir soran olursa öldü de

Sana başka sözüm yok

Bitmişim zaten sen de gelme üstüme

Gidişlerin beni üzdü de

Gönlüm herkese küstü de

Daha aşka gücüm yok

Geceler omuzum çığ gibi düştü de

İsteme sevinci hüznü de

Bir soran olursa öldü de

Sana başka sözüm yok

Geri gelse girer mi rüyalarıma?

Kara gözleri parlak o aydan

Severim yine belki uzaktan

Lütfen o kalbine kimseyi alma

Yine derdimi anlattım da

Unutursun dediler bir kaç ayda

Karaları bağladım ya

Yetmedi hiçbir şey etmiyor fayda

Bitmişim zaten sen de gelme üstüme

Gidişlerin beni üzdü de

Gönlüm herkese küstü de

Daha aşka gücüm yok

Geceler omuzum çığ gibi düştü de

İsteme sevinci hüznü de

Bir soran olursa öldü de

Sana başka sözüm yok

Bitmişim zaten sen de gelme üstüme

Gidişlerin beni üzdü de

Gönlüm herkese küstü de

Daha aşka gücüm yok

Geceler omuzum çığ gibi düştü de

İsteme sevinci hüznü de

Bir soran olursa öldü de

Sana başka sözüm yok

ترجمه فارسی آهنگ Gelme Üstüme - مصطفی ججلی

آیا او می‌آید و وارد رویاهایم می‌شود؟

چشمان تیره‌اش درخشان می‌شوند، از آن ماه

شاید دوباره از دور دوستش داشته باشم

لطفاً کسی را به دلت نگیر

من دوباره مشکلاتم را گفتم

گفتند که تو بعد از چند ماه فراموش می‌کنی

من حتی مشکلاتم را با قطعیت پایان دادم

هیچ چیز کمکی نمی‌کند

من خودم را تمام کرده‌ام، لطفاً نیا

رفتن‌های تو منو ناراحت کرد

قلبم به همه اعتماد نمی‌کند

من دیگر قوی برای عشق ندارم

شب‌ها گردنم به شکل برف افتاده است

خوشحالی را هم نمی‌خواهم، غم را هم نه

اگر کسی بپرسد، مرده‌ام

من سخن دیگری برای تو ندارم

من خودم را تمام کرده‌ام، لطفاً نیا

رفتن‌های تو منو ناراحت کرد

قلبم به همه اعتماد نمی‌کند

من دیگر قوی برای عشق ندارم

شب‌ها گردنم به شکل برف افتاده است

خوشحالی را هم نمی‌خواهم، غم را هم نه

اگر کسی بپرسد، مرده‌ام

من سخن دیگری برای تو ندارم

آیا او می‌آید و وارد رویاهایم می‌شود؟

چشمان تیره‌اش درخشان می‌شوند، از آن ماه

شاید دوباره از دور دوستش داشته باشم

لطفاً کسی را به دلت نگیر

من دوباره مشکلاتم را گفتم

گفتند که تو بعد از چند ماه فراموش می‌کنی

من حتی مشکلاتم را با قطعیت پایان دادم

هیچ چیز کمکی نمی‌کند

من خودم را تمام کرده‌ام، لطفاً نیا

رفتن‌های تو منو ناراحت کرد

قلبم به همه اعتماد نمی‌کند

من دیگر قوی برای عشق ندارم

شب‌ها گردنم به شکل برف افتاده است

خوشحالی را هم نمی‌خواهم، غم را هم نه

اگر کسی بپرسد، مرده‌ام

من سخن دیگری برای تو ندارم

من خودم را تمام کرده‌ام، لطفاً نیا

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato