• هنرمندان این قطعه
  • Natasha Bedingfield

لیریک ویدیو Pocketful of Sunshine از Natasha Bedingfield

487
منتشرشده در 05 بهمن 1402

کلیپ آهنگ Pocketful of Sunshine از Natasha Bedingfield را تماشا کنید. ترجمه فارسی این آهنگ در ادامه آورده شده است.

متن فارسی Pocketful of Sunshine از Natasha Bedingfield

ترجمه‌ی فارسی شعر به شرح زیر است:

در جیبم یک پوکت دارم، پر از آفتاب.
یک عشق دارم، و می‌دانم که کلی من است.
آه، آه واو
به هر چیزی که بخواهی، اما تو هرگز نمی‌توانی مرا شکست دهی.
چوب‌ها و سنگ‌ها هرگز نمی‌توانند مرا لرزانند.
نه، آه واو
مرا ببر (مرا ببر)
به یک مکان مخفی (یک مکان مخفی)
یک فرار شیرین (یک فرار شیرین)
مرا ببر (مرا ببر)
مرا ببر (مرا ببر)
به روزهای بهتر (به روزهای بهتر)
مرا ببر (مرا ببر)
یک مکان پنهان (یک مکان پنهان)
در جیبم یک پوکت دارم، پر از آفتاب.
یک عشق دارم، و می‌دانم که کلی من است.
آه، آه واو
به هر چیزی که بخواهی، اما تو هرگز نمی‌توانی مرا شکست دهی.
چوب‌ها و سنگ‌ها هرگز نمی‌توانند مرا لرزانند.
نه، آه واو
در جیبم یک پوکت دارم، پر از آفتاب.
یک عشق دارم، و می‌دانم که کلی من است.
آه، آه واو
می‌خواستی که، اما تو نمی‌توانی مال من باشی.
هر کاری که می‌توانی بکنی تا مرا کنترل کنی.
آه، آه نه
مرا ببر (مرا ببر)
به یک مکان مخفی (یک مکان مخفی)
یک فرار شیرین (یک فرار شیرین)
مرا ببر (مرا ببر)
مرا ببر (مرا ببر)
به روزهای بهتر (به روزهای بهتر)
مرا ببر (مرا ببر)
یک مکان پنهان (یک مکان پنهان)
یک جایی وجود دارد که من می‌روم،
که هیچکس نمی‌داند.
جایی که رودخانه‌ها جریان دارند،
و آن را خانه می‌نامم.
و دیگر دروغ‌ها نیستند.
در تاریکی، نور است.
و هیچکس نمی‌گرید.
تنها پروانه‌ها هستند.
مرا ببر (مرا ببر)
به یک مکان مخفی (یک مکان مخفی)
یک فرار شیرین (یک فرار شیرین)
مرا ببر (مرا ببر)
مرا ببر (مرا ببر)
به روزهای بهتر (به روزهای بهتر)
مرا ببر (مرا ببر)
یک مکان پنهان (یک مکان پنهان)
مرا ببر (مرا ببر)
به یک مکان مخفی (یک مکان مخفی)
یک فرار شیرین (یک فرار شیرین)
مرا ببر (مرا ببر)
مرا ببر (مرا ببر)
به روزهای بهتر (به روزهای بهتر)
مرا ببر (مرا ببر)
یک مکان پنهان (یک مکان پنهان)
مرا ببر (مرا ببر)
به یک مکان مخفی (یک مکان مخفی)
یک فرار شیرین (یک فرار شیرین)
مرا ببر (مرا ببر)
مرا ببر (مرا ببر)
به روزهای بهتر (به روزهای بهتر)
مرا ببر (مرا ببر)
یک مکان پنهان (یک مکان پنهان)
خورشید در کنار من است.
مرا ببر به یک سفر.
من به آسمان لبخند می‌زنم.
می‌دانم که همه چیز خوب خواهد شد.
خورشید در کنار من است.
مرا ببر به یک سفر.
من به آسمان لبخند می‌زنم.
می‌دانم که همه چیز خوب خواهد شد.

توجه: این یک ترجمه ماشینی است و ممکن است دارای خطا باشد.

متن انگلیسی آهنگ

I got a pocket, got a pocketful of sunshine.
I got a love, and I know that it's all mine.
Oh, oh whoa
Do what you want, but you're never gonna break me.
Sticks and stones are never gonna shake me.
No, oh whoa
Take me away (take me away)
A secret place (a secret place)
A sweet escape (a sweet escape)
Take me away (take me away)
Take me away (take me away)
To better days (to better days)
Take me away (take me away)
A hiding place (a hiding place)
I got a pocket, got a pocketful of sunshine.
I got a love, and I know that it's all mine.
Oh, oh whoa
Do what you want, but you're never gonna break me.
Sticks and stones are never gonna shake me.
No, oh whoa
I got a pocket, got a pocketful of sunshine.
I got a love, and I know that it's all mine.
Oh, oh whoa
Wish that you could, but you ain't gonna own me.
Do anything you can to control me.
Oh, oh no
Take me away (take me away)
A secret place (a secret place)
A sweet escape (a sweet escape)
Take me away (take me away)
Take me away (take me away)
To better days (to better days)
Take me away (take me away)
A hiding place (a hiding place)
There's a place that I go,
That nobody knows.
Where the rivers flow,
And I call it home.
And there's no more lies.
In the darkness, there's light.
And nobody cries.
There's only butterflies.
Take me away (take me away)
A secret place (a secret place)
A sweet escape (a sweet escape)
Take me away (take me away)
Take me away (take me away)
To better days (to better days)
Take me away (take me away)
A hiding place (a hiding place)
Take me away (take me away)
A secret place (a secret place)
A sweet escape (a sweet escape)
Take me away (take me away)
Take me away (take me away)
To better days (to better days)
Take me away (take me away)
A hiding place (a hiding place)
Take me away (take me away)
A secret place (a secret place)
A sweet escape (a sweet escape)
Take me away (take me away)
Take me away (take me away)
To better days (to better days)
Take me away (take me away)
A hiding place (a hiding place)
The sun is on my side.
Take me for a ride.
I smile up to the sky.
I know I'll be all right.
The sun is on my side.
Take me for a ride.
I smile up to the sky.
I know I'll be all right.

 

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato