• هنرمندان این قطعه
  • Hillsong United
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

اجرای زنده Never Walk Alone - گروه Hillsong Worship

448
منتشرشده در 02 مرداد 1402

اجرای زنده آهنگ “Never Walk Alone” از گروه Hillsong Worship تماشا کنید.

VERSE 1:
Your heart is for me
دلت برای من است

Your ear is listening
گوشت به گوش می‌آرد

I’m safe in Your love
من در عشق تو ایمن هستم

Your army of angels
لشکر فرشتگانت

Watch over me
مرا نظاره می‌کنند

VERSE 2:
You’re always present
تو همیشه حاضری

You’re always with me
تو همیشه با من هستی

For all of my life
برای تمام زندگی‌ام

Your favour has followed
نعمت تو همراهم بوده است

You’re my covering
تو پناه‌گاه من هستی

CHORUS:
I have never walked alone
هرگز تنها قدم ننهاده‌ام

I’ve never been abandoned
هرگز رها نشده‌ام

You are my inheritance
تو بهره‌وری من هستی

You are my strength and shield
تو قدرت و سپر من هستی

And I have confidence
و من اعتماد دارم

You go before me
تو پیش رویم می‌روی

You’re my deliverer
تو ناجی من هستی

I know I never walk alone
می‌دانم که هرگز تنها قدم نمی‌زنم

VERSE 3:
You’re always faithful
تو همیشه وفاداری

You’re strong and able
تو قوی و توانا هستی

I’m lifting my head
سرم را بلند می‌کنم

In You I find help
در تو کمک می‌یابم

You’re my providence
تو مددکار من هستی

BRIDGE:
Every hour
هر ساعت

Every minute
هر دقیقه

You have always been there
تو همیشه در کنارم بوده‌ای

You are faithful
تو وفاداری

And You always will be
و همیشه خواهی بود

In every triumph
در هر پیروزی

Every failure
هر شکست

You are loyal to me
تو نسبت به من پایبندی

You are faithful
تو وفاداری

And You always will be
و همیشه خواهی بود

نظرت چیه؟

ناشناس 8 ماه پیش

چه اجرای بی نظیری

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato