دانلود نوحه اکبر باخ اکبر باخ سلیم موذن زاده

دانلود نوحه اکبر باخ اکبر باخ سلیم موذن زاده

منتشرشده در 31 خرداد 1403

متن مداحی 

ماه ملک منظره باخ صورت پیغمبر باخ… 
قدرت صورت گره باخ اکبره باخ اکبره باخ!
گویده فقط ماه بدور یرده فقط شاه…
بدور حقه دسون راه بدور سید الی الله بدور…
سر فدیناه بدور بنده درگا بدور مست…
ال الله بدور ساق ید الله بدور الره باخ اکبره باخ!

دانلود نوحه اکبر باخ اکبر باخ کامل سلیم موذن زاده
کنز ادب گوهر دی گوهر د جوهر دی…
اشبه پیغمبر دی چون اونا چوخ منظر!
دی یوسف تاجر سری دی عالم اونا نوکر دی…
لیلیه بال و پر دی عمه سینه چاکر…
دی زینبه باخ چاکره باخ اکبره باخ اکبره باخ!

نظرت چیه؟

ahangiato