• هنرمندان این قطعه
  • Jordan Smith

Only Love - جردن اسمیت

613
منتشرشده در 03 مهر 1402

موزیک ویدیو انگلیسی مذهبی “Only Love” را با صدای جردن اسمیت تماشا کنید.

متن موزیک ویدیو Only Love جردن اسمیت با ترجمه فارسی

چقدر بیشتر می‌خواهیم تحمل کنیم؟
(How much more are we gonna take?)

چند شب باید بیدار بخوابیم؟
(How many nights do we have to lie awake?)

چند بار گریه می‌کنیم؟
(How many tears are we gonna cry?)

ما می‌توانیم آرزو کنیم تا که چاه خشک نشود
(We can wish until the well runs dry)

اما اگر آسمان بالایمان
(But what happens when the sky above)

از هر یکی از ستاره‌های شلیکی تمام شود چه اتفاقی می‌افتد؟
(Runs out of every single shooting star?)

و اگر هر نیت خوبی تنها برای رسیدن تا حدی بود
(And what if every good intention's only meant)

فقط عشق، فقط عشق می‌تواند ما را از الان نجات دهد
(To go so far? Only love, only love can save us now)

جلوی سوختن جهان را بگیرد، پایین، پایین، پایین
(Keep the world from burning down, down, down To the ground, ground, ground)

فقط عشق می‌تواند به دل انسان نگاه کند
(Only love can look inside a human heart)

و ما را برای آنچه که هستیم ببیند
(And see us for who we are)

و آنچه که هستیم کافی خواهد بود
(And who we are would be enough)

اگر تنها عشق وجود داشت
(If only there was only love Only love, only love Only love)

چند درس واقعاً آموخته‌ایم؟
(How many lessons have we really learned?)

چند پل می‌توانستیم عبور کنیم به جای احتراق آن‌ها؟
(How many bridges could we cross instead of burn?)

چرا پیدا کردن آمرزش برای ما سخت است؟
(Why do we find it hard to forgive?)

ما به اندازه‌ای کور شده‌ایم که فراموش کردن آسان است
(We're so blinded that it's easy to forget)

فقط عشق، فقط عشق می‌تواند ما را از الان نجات دهد
(Only love, only love can save us now)

جلوی سوختن جهان را بگیرد، پایین، پایین، پایین
(Keep the world from burning down, down, down To the ground, ground, ground)

فقط عشق می‌تواند به دل انسان نگاه کند
(Only love can look inside a human heart)

و ما را برای آنچه که هستیم ببیند
(And see us for who we are)

و آنچه که هستیم کافی خواهد بود
(And who we are would be enough)

اگر تنها عشق وجود داشت
(If only there was only love
Only love, only love
Only love, only love
Only love, only love)

پس چه اتفاقی می‌افتد زمانی که آسمان بالایمان
(So what happens when the sky above)

از هر یکی از ستاره‌های شلیکی تمام شود؟
(Runs out of every single shooting star?)

و اگر هر نیت خوبی تنها برای رسیدن تا حدی بود
(And what if every good intention's only meant)

فقط عشق، فقط عشق می‌تواند ما را از الان نجات دهد
(To go so far? Only love, only love can save us now)

جلوی سوختن جهان را بگیرد، پایین، پایین، پایین
(Keep the world from burning down, down, down
To the ground, ground, ground)

فقط عشق می‌تواند به دل انسان نگاه کند
(Only love can look inside a human heart)

و ما را برای آنچه که هستیم ببیند
(And see us for who we are)

و آنچه که هستیم کافی خواهد بود
(And who we are would be enough)

اگر تنها عشق وجود داشت
(If only there was only love
Only love, only love
Only love, only love
Only love, only love)

نظرت چیه؟

arta 8 ماه پیش

he has such a great voice i love it

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato