• هنرمندان این قطعه
  • شعر: کیوان
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

موزیک ویدیو پارس سفید ۲ - فرهاد جهانگیری و کیوان

355
منتشرشده در 09 شهریور 1402

موزیک ویدیو جدید فرهاد جهانگیری و کیوان بنام «پارس سفید ۲» را تماشا کنید.

متن آهنگ پارس سفید ۲

یادته وتیام گیسو کمندگم یار قد بلندگم

هنوزیش گیسو کمندگمی ارای دل بیعار مه

هنوزیش بین مغز و قلبم و سر تو جنگه

هنوزیش قد بلندت یسره ها ور چاوم

حتی خاو کفید الیم فقط تو تید خوام

وقتی و خو هیزگرم دست و زرانی نیشم

پاکت پاکت سیگار حسرت چاوت خورم

گیسو کمندگم یار قد بلندگم

سیگار و فندک درد خیانت

ای قلبه که شکانی دست بی امانت

ای آشفته حال تنیا وه ناو مال

خطراتیلد عذاوم دی چندین و چند سال

ابرو کمانی قلبم شکانی

هرکه دیونیدم ایوشی سی یارو روانی

افسرده بیمه خاطره بیمه

مه کل ای دنیا و ناو چویل تو دیمه

قطار تنیایی منه اسیر رسوایی منه

مالم رمان اوبی خدا یکه مسافرد منم

اعتماد داشتم ولی سو استفاده کرد

خوت وه چاوم خستی ارای مه دی مردی

و گرد لج بازیلت حوصلم سر بردی

بی کس ترین عالمی آخرش شر کردی

خلاصه بد کردی تا وقتی چیده وه لام

روز وه چاوم نوینمه

وه ناو ای اتاق تاریکه حبس بیمه

سیگار و پشت سیگار ضربیلم وه ناو دیوار

اموات چه خرابی کیشم اراد من بیعار

فک نکی عاشقتم مه عادت کردم وه لید

قصده برگشت داشتی وه لقه کفم وه پید

لایق دوست داشتنم نویت بی حرمتی حقته

گردت اعتبار خوت یکی نکه کل فرقته

ظاهرت مریم مقدس ذاتت شیطانی

خلاصه وه پید اوشم تو اصلا انسان نی

هیوچ چتی ارام مهم نیه فقط تو بیوده خدام

خوتیش دوسم داشتی گیان دای ارای صدام

وه بدبختی پویل جم کردم چیم حلقه اراد سنم

کاریلم کفیده یادم یه سات وه خوم خنم

اخلاقم ایجور نیست سرم وه ناو لاکم بی

عاشقی معنی نیاشت ارای مه کی باکم بی

چویل تو تنیا امید مه بی ارا زندگی

ولی تو ولم کردی وه بان هرزگی

خدا بکی بمری و شرمندگی

داغ دلم فره اس چیده شون اوه

هر روز یه عشق جدید هفته ی یه خط عوض

تا کی فکرت بکم آخری سکته کم

بوخش دلم ولیت پره بوخش اگه رکم

قطار تنیایی منه اسیر رسوایی منه

مالم رمان اوبی خدا یکه مسافرد منم

خود زانی خدام یکی بی تو یکی

وتم حق نیری یه وقت ودوس داشتنم شک بی

الانیش بی شک بوو نفرتم نسبت وخود

هزار دف ترگ اوشم لعنت و نطفت فقط

اصلا لعنت و شیر کثیفی که تو خواردیده

تف وروزی که نیشتیده نواو پارس سفیده

جوانیم سوزیا غرورم شکیا

سقف بان سرم آوار بی گنجور مالم رمیا

دردم ارا هرکه اوشم یه ساعت بوده گیره

جوانی که وناو ای سنه وجوانی سیره

خورت رسی وگوشم اوشن گن خراوییده

وتن بجز او پارسه گرد هزار ماشین چیده

رژ لب قرمز دیدو مانتو کوتا کیده ور

هر که واولارسه سوارت کی بی درد سر

اعتبار ودس دامه و ای شهره

باوگم سر تو یه ساله وگردم قهره

دالگم تا دوندم خوی کیده غریبه ارام

سرتون هرزه دل بحثم بی گرد برام

تا زانستی عاشقم احساسم نابود کردی

ذوق داشتم وگردت بیم چیدو ذوقم کور کردی

نور ناومالم تو بید ای مال بی نور کردی

اختیار دایده دس هوس فاصله دور کردی

نظرت چیه؟

ناشناس 10 ماه پیش

👑❤🔥

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato