مداحی شب ۶ محرم ۱۴۰۲ - حاج محمود کریمی

1

قلبم از مهر خدایی تو آکنده شده – روضه

دانلود آهنگ
2

میان شعله میسوزد مگر باران نمیسوزد – نوحه

دانلود آهنگ
3

تویی آن که سدره ی منتهی بودت بلندی آشیان – زمینه

دانلود آهنگ
4

سبط اکبر نبی ولی چارم حسین – زمینه

دانلود آهنگ
5

صلح تو قیام کربلا – زمینه

دانلود آهنگ
6

از خیمه بیرون آمده آیینه ی قرص قمر – واحد

دانلود آهنگ
7

زاده شأن نزول سوره انسان منم قاسم بن الحسنم – دودمه

دانلود آهنگ
8

أناالقاسم أنا ابن حسین – جفت

دانلود آهنگ
9

ای شهد شیرین عاشقی – شور

دانلود آهنگ
10

قسم به کتری جوشیده در حسینیه – شور

دانلود آهنگ
مداحی شب ۶ محرم ۱۴۰۲ - حاج محمود کریمی

لیست مداحی های شب ششم محرم ۱۴۰۲ را با نوای حاج محمود کریمی گوش کنید.

نمایش بیشتر
ahangiato