دانلود آهنگ ستاره تنیا یارم مانگ شویل تارم از محمد امین غلامیاری

دانلود آهنگ ستاره تنیا یارم مانگ شویل تارم از محمد امین غلامیاری

منتشرشده در 17 اسفند 1402

 

متن دانلود آهنگ ستاره از محمد امین غلامیاری

سِتاره، هَر تو توام 

عشقَگَم، نَچو ولام

اَری دَردت و گیانِم، سِتاره شان بیه شانِم

گیس شُوورِد وا نکه، آواره و رُسوام نَکه

ستاره باو تا بِچیم، طاق وَ سان وه یک بیونیم

“بیوشیم شیرین و فَرهاد، عِشقدان نیه چو وه یاد”

ستاره تَنیا یارم مانگ شویل تارِم، دلم پر کیشی اَرات

پَژاره و غَم، چو لَه یاد

ستاره گیانِم فدات چو فرش ژیر پات، ستاره تَنیا یارم مانگ شویل تارم

وه بان کو گه ی طاق وسان، بیستیون کیمَه نیشان

بیوشیم شیرین و فَرهاد، عِشقِدان نیه چو وه یاد

ستاره هَر تو توام، عِشقَگَم نَچو ولام

نظرت چیه؟

ahangiato