• هنرمندان این قطعه
  • شهرام ناظری
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

سرود انقلابی شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار

214
منتشرشده در 14 بهمن 1402

متن سرود انقلابی شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار

شهید ، شهید، شهید
راه تو افتخار ، نام تو ماندگار
ای غمت جاودان ، عزتت پایدار
مرگ سرخت ، خروش روزگار
ای غمت در دل عاشقان
خون تو در جهان ، می کند گلفشان
هر بهـــــــــار ، هر بـــــــــــهار
شهید ، شهید، شهید
راه تو افتخار ، نام تو ماندگار
ای غمت جاودان ، عزتت پایدار
مرگ سرخت ، خــروش روزگار
ای غمـــــــت در دل عاشقان
خون تو در جهان ، می کند گلفشان
هر بهـــــــــار ، هر بـــــــــــهار
تا محو دشمن ، ای همره من
تامحو دشمن ، ای همره من
ننشینم از پا ، عزم تو یارم
ره می سپارم ، تا فتح فردا
ای زند یاد ، با توام قرار
در سپیده اولین بهــــار
تا محو دشمن ، ای همره من
تا محو دشمن ، ای همره من
ننشینم از پا ، عزم تو یارم
ره می سپارم ، تا فتح فردا
ای زند یاد ، با توام قرار
در سپیده اولین بهار

دانلود سرود و آهنگ انقلابی 22 بهمن برای مدارس + متن سرود

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato