دانلود آهنگ تاروت از روح الله کرمی

دانلود آهنگ تاروت از روح الله کرمی

منتشرشده در 02 تیر 1403

متن آهنگ تاروت از روح الله کرمی 

بغض سنگین روژ آخرد ها یادم 

درگیر آشوب و افسردگیه حادم

باورو توام غرورم بنمه ژیر پا

نوای رفیقیلد بیوشم که خاک پادم

عشق تو جور خیون شهید و بان مینه

پر ناو مغزم یه مشت آهنگ غمگینه

هرشو وگرد خوم جنگم سینه و سینه

و نبودت جور کور دم و کمینه

صد دف و فال تاروت ارای جفتمان گردم

چپ و راس وخت اذان در قرآن وا کردم

هرچی فالگیر و دعاکره مقصر کردم

و گیره التماس پناه و شیطان بردم

نقطه و نقطه کبودیه جای هوسه

گشتی عکسیلد و ناو ای شاره دس و دسه

ری خروج نیری ای عشقه حتی سقفیش بن بسه

باو نهگداری بکه و ای بدبخته بیکسه

اگه گرد تهدیدیلم دل نازکت شکانم فقط تواسم که نچی

اگر آبرو خوم بردم پشت یک دس خسیام هردفه نواد گردیام و ترس یه بی که بچی

زندگیم شیوانیده دی چه من و سرم باری

دیده سرم که بچیم خوم بخم و ناو غاری

هرشو کارم بیسه گیره و زاری

و بان سر صورتم ترکش خیونه

حالم حال ماهی مرده تنگ هفت سینه

ای شاره گشت آخر شری مه دینه

بان گرد یک گیره بکیم سوزم سنگینه

نظرت چیه؟

ahangiato